Pakolaiset

Asemasilta.jpgJos olet pakolainen, saat maahanmuuttajapalveluista apua moniin kysymyksiin, joita uudessa ympäristössä voit kohdata.

Pakolainen voi olla maahanmuuttajapalveluiden asiakkaana 2-3 vuotta ensimmäisestä väestörekisterimerkinnästä.

Palveluneuvonta on auki maanantaista torstaihin klo 12 - 15. Perjantaisin ei ole palveluneuvontaa.

Puhelinaika sosiaalityöntekijöille ja etuuskäsittelijöille on maanantaista  perjantaihin klo 12 - 13.
 

Maahanmuuttajapalvelut: Terveyskuja 2, A-talo.

Maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on tukea kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Annamme ohjausta ja neuvontaa, perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, asumisesta, suomen kielen opiskelusta, terveyspalveluista ja perheenyhdistämisestä.  Pakolaiset voivat hakea toimeentulotukea maahanmuuttajapalveluista.

Palveluneuvonnasssa voi saada neuvoja ja ohjausta ilman ajanvarausta. Neuvontaa annetaan eri päivinä suomeksi, venäjäksi, englanniksi, farsiksi, albaniaksi, arabiaksi ja kurdi-soraniksi. Varaa aika etukäteen silloin, kun tarvitset tulkkia tai henkilökohtaista tapaamista oman sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, ohjaajan, sairaanhoitajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

Yhteystiedot

Uusien asiakkaiden vastaanottotiimi
Johtava sosiaalityöntekijä 043 826 8747
Sosiaalityöntekijä (parittomat syntymävuodet) 043 826 8656
Sosiaaliohjaaja (parittomat syntymävuodet) 043 826 8655
Sosiaalityöntekijä (parilliset syntymävuodet) 043 826 8657
Sosiaaliohjaaja (parilliset syntymävuodet) 043 826 8653

Syvennetyn sosiaalityön tiimi
Johtava sosiaalityöntekijä 050 541 1680
Sosiaalityöntekijä 050 563 1539
Sosiaalityöntekijä 050 563 1549
Sosiaalityöntekijä  043 824 7634
Sosiaalityöntekijä  043 826 8652
Sosiaalityöntekijä  043 826 8654
Palvelupäällikkö Henna Leppämäki 043 8265243


Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto

Jos olet alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut turvapaikanhakija nuori ja olet saanut oleskeluluvan, on sinulla oikeus maahanmuuttajapalveluiden tarjoamaan jälkihuoltoon. Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon asiakkaina ovat 18 - 21-vuotiaat nuoret.

Espoon maahanmuuttajapalveluissa jälkihuollossa työskentelee sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.


Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon yhteystiedot: 

Sosiaalityöntekijä, puh. 043 825 6017

Sosiaaliohjaaja, puh. 043 825 6293


Kivenlahden perheryhmäkoti

Kivenlahden perheryhmäkoti on kodinomainen asumisyksikkö 13–17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Siellä on 7 hoitopaikkaa ja harjoitteluasunnoissa 4 majoituspaikkaa. Perheryhmäkodissa asuu kuntapaikan saaneita, yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Perheryhmäkodin työyhteisö on monikulttuurinen ja työntekijät ovat sosiaalialan koulutuksen saaneita. Päätehtävänä on nuorten kotoutumisen tukeminen. Nuoret asuvat perheryhmäkodissa kunnes täyttävät 18 vuotta, tai kunnes perheenyhdistäminen toteutuu. Kivenlahden perheryhmäkodin yhteydessä toimii 2-paikkainen harjoitteluasunto