Tukipalvelut

Tukipalvelut nuorille

Nuorten tukitiimi

Jos olet Espoossa asuva jälkihuoltonuori, voit halutessasi saada oman ohjaajan, joka tapaa sinua noin 1-3 kertaa kuukaudessa. Nuorten tukitiimin sosiaaliohjaajat työskentelevät yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa tavoitteellisesti kohti nuoren itsenäistymistä. Tukea annetaan mm. paperi- ja viranomaisasioiden hoitoon, opiskelupaikan, työpaikan ja asunnon löytämiseen sekä itsenäisen asumisen alkutaipaleella. Ohjaukseen sitoutuneilla nuorilla on mahdollista saada jälkihuollon tuki- tai naapuritukiperheasunto.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. kerros
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Nuorten tukitiimin ohjaajat
p. 09 81621 (vaihde)
Johtava sosiaalityöntekijä
p. 050 526 0311

Alaikäisten rikosasiat ja oikeusedustus

Alaikäinen rikoksesta epäiltynä

Kun alaikäistä epäillään rikoksesta, on lapsen ja perheen apuna oikeusedustuksen sosiaaliohjaaja. Hänen tavoitteenaan on auttaa lasta ja perhettä puuttumalla mahdollisimman varhain rikoksella oireilevan lapsen tai nuoren elämäntilanteeseen. Lisäksi ehkäistään lapsen tai nuoren syyllistymistä uusiin rikoksiin.

Sosiaaliohjaaja toimii myös lapsen tai nuoren edunvalvojana ja avustajana poliisin puhutteluissa ja kuulusteluissa, sekä oikeusprosessin eri vaiheissa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. kerros
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Oikeusedustuksen sosiaaliohjaajat
p. 050 5400 741
p. 043 8247 409

Tukipalvelut lapsiperheille

Perheryhmä Kiintotähti

Ryhmämuotoista tukea pienten lasten perheille

Perheryhmä Kiintotähti tarjoaa suunniteltua ja tavoitteellista ryhmätoimintaa pienten lasten perheille. Toimintaan osallistu­vat perheen lapset yhdessä vanhemman/ vanhempiensa kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa klo 9–15 välillä (ma, ke ja pe). Asiakasperheet ohjautuvat ryhmään lapsiperheiden perhetyön tai sosiaalityön kautta. Ryhmäkäyntien lisäksi työskentelyä voi tapahtua perheiden kotona.

Toiminnassamme painottuu vuorovaikutus ja arjen sujuminen lapsen tarpeet huomioiden. Perheryhmässä vanhempia tuetaan kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvoinnissa. Yhdessä pohditaan vanhemmuutta ja lasten kasvatusta hyödyntäen erilaisia työvälineitä.

Sosiaalitoimen asiakkaat ohjautuvat ryhmään keskitetyn asiakasohjauksen (taso) kautta. Palvelu voidaan toteuttaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai sosiaalihuoltolain mukaisena perhetyönä.

Peruspalveluista asiakkaat ohjautuvat ryhmään lapsiperheiden perhetyön, KONSTI:n kautta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Friisinkalliontie 10
Postiosoite: PL 21220, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Ohjaajat:
p. 050 300 2754
p. 050 413 4644