Sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun, tai kiireellisesti sijoitetun, lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollossa lapsen asioista vastaavat sijaishuollon (perhe- ja laitoshoidon) sosiaalityöntekijät.

Lasten- ja nuorisokodit
Vastaanottokodit

Perhehoidon sosiaalityö

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa. Sijaisperheitä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, joilla on yksilöllisiä tarpeita.

Perhehoidossa lapselle pyritään turvaamaan vakaat kasvuolosuhteet ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin.

Lapsen asuminen sijaisperheessä kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijoituksen ja hoidon tavoitteet ja kesto määritellään suunnitelmassa, jonka laativat yhdessä lapsen vanhemmat, sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista.

Yhteystiedot
Sosiaali- ja terveystoimi
Perhehoito
Kamreerintie 7, 4. krs, 02770 Espoo
PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtava sosiaalityöntekijä Nina Sormo, p. 050 5986 982
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Perhehoidon päivystys virka-aikana p. 046 8772 860

Sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet:

Perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä, p. 043 8268 540

Laitoshoidon sosiaalityö

Laitoshoidon sosiaalityöntekijät vastaavat huostaanotettujen, lastensuojelulaitoksiin tai ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa asioista lastensuojelun asiakkaina. Tukea annetaan varsinkin sijoituksen alkaessa ja päättyessä, mutta myös sijoituksen aikana. Lapsen, hänen vanhempiensa ja sijoituspaikan edustajien kanssa laaditaan asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Sijoitettujen lasten perheille tarjotaan myös sosiaaliohjaajien tukea.

Yhteystiedot
Sosiaali- ja terveystoimi
Laitoshoidon sosiaalityön yksikkö
Kamreerintie 7, 4. krs, 02770 Espoo
PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, p. 09 81621 (vaihde)
Johtava sosiaalityöntekijä Katja Niukkanen, p. 046 877 3537
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Laitoshoidon päivystys p. 046-8773604 arkisin klo 9–11

Lasten- ja nuorisokodit

Sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista osa asuu ja kasvaa lasten- ja nuorisokodeissa. Espoon kaupungilla on omia lasten- tai nuorisokoteja.

Karhukallion lastenkoti

Karhukallion lastenkoti on tarkoitettu 7–18-vuotiaille. Talosta löytyy myös kaksi asumisharjoitteluasuntoa, joissa Karhukalliossa asuneet 17-vuotiaat nuoret voivat harjoitella itsenäistä asumista.

Lastenkodissa eletään turvallista ja säännöllistä arkea.  Arkipäivinä lapset käyvät koulua ja illalla harrastetaan yhdessä unohtamatta yhteyttä perheisiin. Lapsi asuu lastenkodissa, kunnes hän voi palata kotiin tai tulee täysi-ikäiseksi ja siirtyy asumaan itsenäisesti.

Yhteystiedot
Karhukallion lastenkoti
Kavallinmäki 11, 02710 Espoo
PL 71206, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtaja
Mervi Holopainen
p. 050 412 9911
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Osasto Kontio p. 046 877 3107
Osasto Nalle p. 046 877 3092
Osasto Otso p. 046 877 3089

Lisäksi kaupungin käytössä on yksityisten palveluntuottajien ylläpitämiä lasten- ja nuorisokoteja.

Vastaanottokodit

Auroran lastensuojelupalvelut

Auroran lastensuojelupalvelut koostuvat kolmesta eri toiminnosta:

Auroran Vastaanottokoti (AVOK)
Auroran Tehostettu perhetyö ja avoarviointi (ARTTU)
Vastaanottoperhetoiminta (VOP)

Johtaja Kari Hurme  050 343 9088
Vastaanottotoiminnan asiakasohjaus 050 594 2252

Vastaanottokoti on seitsemänpaikkainen ympärivuorokautinen yksikkö pääsääntöisesti 7-12 -vuotiaille lastensuojelun sijoitusta tarvitseville lapsille. Sijoituksen aikana arvioidaan lapsen ja perheen tilanne ja tuen tarve.

Käyntiosoite: Kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo
Postiosoite:   PL 82206, 02070 Espoon kaupunki
Puh.nrot:       050 323 6850, 043 825 2330
Vastaava ohjaaja Paula Keski-Nirva,  043 827 0613                                                

Tehostettu perhetyö ja avoarviointi on 7-12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu lastensuojelun avohuollon palvelu. Tehostettu perhetyö on kotona tehtävää intensiivistä perhetyötä. Työskentelyssä on aina mukana koko perhe. Kotona tehtävä avoarviointi on lapsen ja tämän perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointia yhteistyössä perheen ja viranomaisverkoston kanssa.

Käyntiosoite: Kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo
Postiosoite:   PL 82206, 02070 Espoon kaupunki
Vastaava ohjaaja Anna Lena Karlsson-Finne, 043 826 6043

Vastaanottoperhetoiminta  on vastaanottoperheisiin sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen arviointia ja sijoituksen aikaista tukityötä sekä laaja-alaista yhteistyötä vastaanottoperheiden kanssa. Toimintaan kuuluu myös perhe - tai laitoshoitoon sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisten tukeminen tai valvonta. Palvelu on tarkoitettu 0-17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Käyntiosoite: Veräjäkallionkatu 3, 02650 Espoo
Postiosoite:   PL 65216, 02070 Espoon kaupunki
Vastaava ohjaaja Ulla Hellström, 043 824 5770

Poijupuiston lastensuojelupalvelut

Poijupuiston vastaanottokodit on tarkoitettu kiireellistä sijoitusta tarvitseville 13–17-vuotiaille. Nuoren tilanne arvioidaan yhteistyössä vanhempien ja lapsen sosiaalityöntekijän kanssa. Sijoitukset vastaanottokodeissa ovat lyhytaikaisia. Arvioinnin jälkeen nuori palaa kotiin, tai sijoitetaan kodin ulkopuolelle.

Poijupuiston oma sivu

Yhteystiedot:
Johtaja
Anne Rättyä
p.050 596 3618
anne.rattya@espoo.fi

Poijupuiston vastaanottokoti
Kivenlahdenkatu 1 A ja B, 3. krs, 02320 Espoo
PL 32217, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja / Osasto A ja Kiitolinja
Paula Stenman, p. 050 5986981, paula.stenman@espoo.fi
Ohjaajat 046 877 1195

Vastaava ohjaaja / Osasto B
Antti Rissanen, p. 046 8773822, antti.rissanen@espoo.fi 
Ohjaajat 043 826 7095

Tervetuloa Poijupuistoon