Lastenpsykologia

Lasten psykologiapalvelut Espoossa

Tarjoamme palveluja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen silloin

  • kun lapsen opilliset, tai keskittymisen valmiudet eivät etene ikätasoisesti
  • tai vanhemmilla on tuen tarvetta lapsen normaalikehitykseen kuuluvien haastavien vaiheiden ylittämiseksi (esim. rytmien löytyminen, arkuus, uhmakkuus, vilkkaus).
  • Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien huoli ja näkemys lapsen ja perheen tilanteesta. Mikäli lapsi on päivähoidossa/ kerhossa, vanhempia pyydetään tuomaan hoidosta kirjallinen kuvaus lapsesta. Tapaamisella suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.
  • Vanhempien ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä lapsestaan ja tarjota keinoja selviytyä arjen haasteista. Tapaamisia on yleensä 1–6 kertaa.
  • Lapsen kehitystason tutkimusjaksoon kuuluu 3–5 lapsen käyntiä sekä palautekeskustelu vanhempien kanssa. Arvioimme lapsen kehityksen eri osa-alueita testitehtävin, piirtäen, leikkien ja pelaten. Tarvittaessa havainnoimme lapsen toimintaa päiväkotikäynneillä. Tavoitteena on löytää yksilölliset keinot tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Kuitinmäessa, Pihatörmässä. Palvelumme ovat asiakkaille maksutomia. Käydyistä keskusteluista olemme vaitiolovelvollisia.