Lasten toimintaterapiapalvelut

Lasten toimintaterapiapalvelut Espoossa

Tarjoamme palveluja 0–17-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

  • Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien huoli ja näkemys lapsen ja perheen tilanteesta, sekä suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.
  • Arvioimme lapsen toimintamahdollisuuksia suhteessa arkiympäristön haasteisiin muun muassa käden taitoja, kehon hallintaa, näönvaraista hahmottamista ja aistisäätelyä mittaavilla tehtävillä ja testeillä. Tarvittaessa havainnoimme lasta päiväkoti- tai kotikäynneillä.
  • Arvioomme kuuluu 1–5 käyntiä, joiden aikana mietitään keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.
  • Kuntoutus on lapselle tehokkainta tutun aikuisen kanssa arjen tilanteissa. Siksi vanhemmat osallistuvat aktiivisesti käynneille, ja saavat ohjausta leikin ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. 
  • Mikäli toteamme lapsen toiminnallisissa taidoissa suurempia puutteita, suunnittelemme yhdessä toimintaterapiajakson lapselle ja/ tai vanhemmille kotiharjoittelun tueksi. Terapiajakso voi toteutua yksilö- tai ryhmäkäynteinä.

Kotiohjeita lapsen kehityksen tukemiseksi 3–6-vuotiaille

3-vuotiaat

4-vuotiaat

5-vuotiaat

6-vuotiaat

Silmä-käsiyhteistyö
tarkoittaa tarkoituksenmukaisten liikkeiden suunnittelua ja tuottamista näköhavainnon ohjaamana.

Näönvarainen hahmottaminen
tarkoittaa aivojen kykyä tulkita sitä mitä silmät näkevät.

Hienomotoriikka
tarkoittaa pienten lihasten hallintaa, kuten käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta.

Karkeamotoriikka
tarkoittaa suurten lihasryhmien hallintaa ja liikkumiseen tarvittavien liiketoimintojen koordinaatiota.

Kehon keskilinjan ylittäminen ja kätisyys
Kehon keskilinjan ylittäminen tarkoittaa vasemman käden, jalan tai silmän liikuttamista oikean käden, jalan tai silmän hallintapuolelle ja päinvastoin. Kätisyys tarkoittaa, että lapsi suosii toisen käden käyttöä tarkkuutta vaativissa toiminnoissa.