Lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelu

Lapsiperheiden perhetyö on varhaista tukea espoolaisille perheille. Perhetyö ja kotipalvelu auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Perhetyö on lyhytkestoista, ja sen tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhetyötä ja kotipalvelua tehdään pääsääntöisesti perheen kotona. Yhdessä perheen kanssa laaditaan yksilöllinen, perheen tarpeisiin perustuva palvelusuunnitelma. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden perhettä tukevien työntekijöiden kanssa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja laajennetaan aktiivisesti.

Lapsiperheiden perhetyön ja kotipalvelun piiriin hakeudutaan neuvolan, päivähoidon, lastensuojelun, vammaispalvelujen, erikoissairaanhoidon tai muun palvelun kautta, jossa tehdään yhdessä perheen kanssa pyyntö perhetyöhön. Perheet voivat hakeutua itse asiakkaaksi soittamalla tiistaisin tai torstaisin klo 12—13 palvelunumeroon 09 816 23600.

Yhteystiedot

Perhetyön esimies, johtava perheohjaaja p. 046 877 3522.
Kotipalvelun esimies, johtava perheohjaaja p. 046 877 3422.

Lisätietoja asiakasmaksuista ja tulorajoista

Länsi p. 043 825 5034
Itä p. 043 825 5033