Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan tällä sivulla kolme kertaa vuodessa. Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikääntyneiden avopalvelut

Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion toteutukseen (arkipäivää) Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipäivää odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana Lain velvoite
1.5.–31.8.2017 2,6 5 viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.1.–30.4.2017 3,4 11 viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.9.–31.12.2016 2 3 viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.5.–31.8.2016 5 3 viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.1.–30.4.2016 5 0 viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.9.–31.12.2015 4 ei seurantatietoa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä

Omaishoidontuki 50 vuotta täyttäneille Keskimääräinen odotusaika hakemuksen saapumisesta päätökseen (arkipäivää) Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä Lain velvoite
1.5.–31.8.2017 18,7 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2017 23,9 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2016 16 0 alle 90 vrk
1.5.–31.8.2016 15 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2016 14 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2015 15 0 alle 90 vrk

Säännöllinen kotihoito Keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk) Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä Lain velvoite
1.5.–31.8.2017 0 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2017 0 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2016 0 0 alle 90 vrk
1.5.–31.8.2016 0 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2016 0 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2015 0 0 alle 90 vrk

Sairaalapalvelut

Muistipoliklinikka Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta muistipoliklinikan ensikäyntiin (vrk) Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä muistipoliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seuranatajakson aikana Lain velvoite
1.5.–31.8.2017 65,3 7 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2017 41 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2016 76 55 alle 90 vrk
1.5.–31.8.2016 89 33 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2016 73 14 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2015 79 34 alle 90 vrk

Maksulliset erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä (kpl) Tavoite
1.5.–31.8.2017 1 0 vrk
1.1.–30.4.2017 1 0 vrk
1.9.–31.12.2016 0 0 vrk
1.5.–31.7.2016 0 0 vrk
1.1.–30.4.2016 0 0 vrk
1.9.–31.12.2015 0 0 vrk

Hoivapalvelut

Hoivapalvelut     

Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk) Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson lopussa* Lain velvoite
1.5.–31.8.2017 33 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2017 34 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2016 36 2 alle 90 vrk
1.5.–31.8.2016 28 0 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2016 28 0 alle 90 vrk
1.9.–31.12.2015 29 0 alle 90 vrk
1.5.–31.8.2015 35 1 alle 90 vrk
1.1.–30.4.2015 36 1 alle 90 vrk

* espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa