Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat joulukuussa 2016

Lasten kuntoutuspalvelut
Vuodenvaihteessa odotusaika oli puheterapiaan 3 kuukautta, toimintaterapiaan 2 kuukautta, lasten psykologille 2 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 2 kuukautta.

Perheneuvola
Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli vuodenvaihteessa suomenkielisissä palveluissa noin 6 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa 2–3 viikkoa ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 11 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö
Odotusaika ensimmäiselle käynnille oli vuodenvaihteessa noin 3½ kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa vuorokauden sisällä ja jalkautuva konsultaatiotiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Tilastoa päivitetään kolmen kertaa vuodessa.