Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat elokuussa 2017

Lasten kuntoutuspalvelut

Elokuussa odotusaika oli puheterapiaan 3 kuukautta, toimintaterapiaan 1 kuukautta, lasten psykologille 3 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 1½ kuukautta.

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli elokuussa suomenkielisissä palveluissa noin 5 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa 1 viikko ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 5 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Odotusaika ensimmäiselle kiireelliseksi arvioidulle käynnille oli elokuussa noin 1 kuukautta ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille 7 kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin 1 viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Tilastoa päivitetään kolme kertaa vuodessa.