Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat toukokuussa 2017

Lasten kuntoutuspalvelut
Toukokuussa odotusaika oli puheterapiaan 3½ kuukautta, toimintaterapiaan 2 kuukautta, lasten psykologille 2½ kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 4 kuukautta. 

Perheneuvola
Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli toukokuussa suomenkielisissä palveluissa noin 3 kuukautta, ruotsinkielisessä palvelussa ½ kuukautta ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 3½ kuukautta.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö
Odotusaika ensimmäiselle käynnille oli toukokuussa noin 3½ kuukautta ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille 6 kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Tilastoa päivitetään kolme kertaa vuodessa.