Sähköinen palveluseteli ja ostopalvelu

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) virtaviivaistaa ja tehostaa prosesseja sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Se lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja tasa­arvoisuutta, kun erilaisten palveluseteleiden ja ostopalvelujen käyttö onnistuu helposti yhdessä paikassa. Palveluntuottajille järjestelmä tarjoaa tehokkaan kanavan tarjota palveluita ja tavoittaa asiakkaita. Järjestelmä löytyy osoitteesta parastapalvelua.fi.

Sähköiset palvelusetelit on otettu Espoossa käyttöön vammaispalveluissa ja lapsiperheiden kotipalvelussa keväällä 2016. Lapsiperheiden perhetyössä palveluntuottajaksi voivat hakeutua vain kilpailutuksessa valitut yritykset.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus


PSOP-hankkeen osarahoittajana toimii valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.