Kaste-ohjelma

Kaste-ohjelma Etelä-Suomessa

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti.

Kaste Etelä-Suomi 2012–2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut viisi alueellista johtoryhmää, joiden tehtävänä on huolehtia Kaste-ohjelman toteutuksesta alueellaan. Etelä-Suomen alueeseen kuuluu pääkaupunkiseudun lisäksi Länsi- ja Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Kaakkois-Suomi – siis maan eteläosat Parikkalasta Hankoon.

Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä on linjannut neljä keskeistä periaatetta, jotka ohjaavat kaikkea kehittämistoimintaa:
1. Asiakaskeskeisyys 2. Oman työn kehittäminen 3. Palvelumuotoilu 4. Vaikuttavuus.

Kaste-ohjelman painopisteitä Etelä-Suomessa tulevat olemaan asiakkaiden ja perheiden osallisuuden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että a) riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan b) lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan c) ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan d) palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan e) tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi f) johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Strateginen kartta vuosille 2012-2015

Kaste Etelä-Suomi Innokylässä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen 12.6.2015
Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoa ja asiantuntijoita kokoontui työpajaseminaariin toukokuun lopulla pohtimaan ja visioimaan, miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista integraatiota pitäisi johtaa ja kehittää.
Etelä-Suomen Kaste-kehittäjäverkosto starttasi 9.2.2015 24.2.2015
Kehittäjäverkoston ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli koota yhteen Etelä-Suomessa jo toimivia sote-alan kehittämisverkostoja, sekä aloittaa konkreettinen yhteistyö ja verkostoituminen.

Uutiset

RSS
  • Etelä-Suomen Kaste-ohjelma sai uuden Kaste-hankkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö myönsi viimeiset sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (Kaste) liittyvät avustukset vuosille 2015–2017. Lisäksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen pääkaupunkiseudulla myönnettiin valtionavustusta yhteensä 895 000 euroa.
Julkaistu 18.1.2012 klo 15.47 , päivitetty 7.9.2015 klo 12.18

Aihealue:
  • Sosiaalipalvelut, 
  • Terveys