Kaste-ohjelma

Kaste on sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti.

Kaste Etelä-Suomi 2012–2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut viisi alueellista johtoryhmää, joiden tehtävänä on huolehtia Kaste-ohjelman toteutuksesta alueellaan. Etelä-Suomen alueeseen kuuluu pääkaupunkiseudun lisäksi Länsi- ja Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Kaakkois-Suomi – siis maan eteläosat Parikkalasta Hankoon.

Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä on linjannut neljä keskeistä periaatetta, jotka ohjaavat kaikkea kehittämistoimintaa:
1. Asiakaskeskeisyys 2. Oman työn kehittäminen 3. Palvelumuotoilu 4. Vaikuttavuus.

Kaste-ohjelman painopisteitä Etelä-Suomessa tulevat olemaan asiakkaiden ja perheiden osallisuuden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että a) riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan b) lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan c) ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan d) palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan e) tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi f) johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Strateginen kartta vuosille 2012-2015

Kaste Etelä-Suomi Innokylässä

Uutiset

RSS

Tapahtumat

RSS
  • Etelä-Suomen Kaste järjestää yhdessä HUS:n perusterveydenhuollon yksikön, Eksoten, Carean ja alueen sosiaalialan osaamiskeskusten sekä STM:n kanssa kehittäjäverkostotilaisuuksien sarjan vuonna 2015. Ensimmäinen kehittäjäverkostojen tapaaminen on 9.2.2015.
  • Miten kunta ja järjestöt voivat lisätä lapsiperheiden osallisuutta ja hyvinvointia yhdessä?
  • Arvioinnin Roadshow 2015
    13.3.2015 klo 9.00
    Kevään 2015 roadshow käynnistyy - Innokylä arvioinnin äärellä
Julkaistu 18.1.2012 klo 15.47 , päivitetty 16.1.2015 klo 13.21

Aihealue:
  • Sosiaalipalvelut, 
  • Terveys