Kaste-ohjelma

Kaste on sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti.

Kaste Etelä-Suomi 2012–2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut viisi alueellista johtoryhmää, joiden tehtävänä on huolehtia Kaste-ohjelman toteutuksesta alueellaan. Etelä-Suomen alueeseen kuuluu pääkaupunkiseudun lisäksi Länsi- ja Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Kaakkois-Suomi – siis maan eteläosat Parikkalasta Hankoon.

Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä on linjannut neljä keskeistä periaatetta, jotka ohjaavat kaikkea kehittämistoimntaa:
1. Asiakaskeskeisyys 2. Oman työn kehittäminen 3. Palvelumuotoilu 4. Vaikuttavuus.

Kaste-ohjelman painopisteitä Etelä-Suomessa tulevat olemaan asiakkaiden ja perheiden osallisuuden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että a) riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan b) lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan c) ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan d) palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan e) tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi f) johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Strateginen kartta vuosille 2012-2015

Uutiset

RSS
  • Etelä-Suomen Kaste järjestää yhdessä HUS:n perusterveydenhuollon yksikön, Eksoten ja Carean sekä alueen sosiaalialan osaamiskeskusten ja STM:n kanssa kehittäjäverkostotilaisuuksien sarjan vuonna 2015. Ensimmäinen kehittäjäverkostojen tapaaminen järjestetään 9.2.2015.

  • Kaste-filmin nähtyäsi, tiedät miksi Kaste-ohjelma aloitettiin, ja mitä sillä on jo saatu aikaiseksi.
  • Tervetuloa Helsinkiin Bottalle ideoimaan ja suunnittelemaan, miten hyödynnämme eri tahojen asiantuntemusta ja miten rakennamme toimivaa yhteistyötä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi.
  • STM on myöntänyt 23.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa (Kaste) toteuttavalle hankkeille ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen valtakunnallisesti 13,3 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen Kaste-alueella valtionavustuksin jaettiin saattohoidon kehittämiseksi sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa kehitetään uusia toimintatapoja, mutta työtä ei kuitenkaan tehdä yksin. Käytännön toiminnaksi siirtyneet ratkaisut löydetään usein eri toimijoiden – eri organisaatioiden ja käyttäjäryhmien – yhteistyönä. Etelä-Suomen Kaste ja Raha-automaattiyhdistys tarjoavat areenan verkostotyölle Lappeenrannassa.

Tapahtumat

RSS
Julkaistu 18.1.2012 klo 15.47 , päivitetty 27.6.2014 klo 9.51

Aihealue:
  • Sosiaalipalvelut, 
  • Terveys