Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Asiakkaiden ja potilaiden tietoja kirjataan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa eri henkilörekistereihin siinä määrin kuin se on tarpeellista kunkin asian hoitoa varten. Eri rekistereitä Espoon sosiaali- ja terveystoimella on runsaat 20 kpl, ja niiden tietosuojaselosteet löytyvät sivulta Rekisteriselosteet.

Asiakkaana tai potilaana sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi rekistereistä. Tämän voit tehdä siten, että lähetät omakätisesti allekirjoitetun rekisteritietojen tarkastuspyynnön. Jos huomaat virheitä tai epätarkkuuksia omissa tiedoissasi, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista. Tältä sivulta löytyvät kaavakkeet, joilla voit pyytää rekisteritietojen tarkastamista tai korjaamista. Kaavakkeissa on myös niiden lähetysosoitteet.

Terveydenhuollon asiakkaana voit tarkastaa omat tietosi myös Omakanta-palvelussa osoitteessa www.kanta.fi niiltä osin kuin tietoja on tälle sivustolle viety.