Päivähoito ja koulutus - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Joulun aika päiväkodeissa

Jouluna ja vuoden vaihteessa päivähoito keskitetään hoidon tarpeen mukaisesti muutamaan päiväkotiin.

18.12.2014
Kestävän kehityksen sertifikaatti Espoon työväenopistoon

OKKA-säätiön hallitus myönsi Espoon työväenopistolle 10.12.2014 kestävän kehityksen sertifikaatin. Valmistelutyötä tehtiin vuoden verran ja lopputuloksena oli kattava selvitys opiston kestävän kehityksen toiminnasta.

17.12.2014
Kiinnostava aikuiskoulutuksen kokonaisuus syntyy Espooseen

Espoon seudulle rakentuu vuoden vaihteessa valtakunnallisestikin ainutlaatuinen aikuiskoulutuksen kokonaisuus. Aikuisten oppimispalvelut yhdistää neljä aikuiskoulutusorganisaatiota: Espoon työväenopiston suomenkielisen toiminnan, Espoon aikuislukion sekä koulutuskuntayhtymä Omnian aikuisopiston ja oppisopimustoimiston.

17.12.2014
Pääkaupunkiseudun päivähoito ja esiopetus saivat loistavat tulokset asiakastyytyväisyyskyselystä

Henkilöstö saa suuren kiitoksen vanhemmilta.

17.12.2014
Saunalyhdyn päiväkoti sai ensimmäisen Vihreän lippunsa

Suomen ympäristökasvatuksen seura myönsi arvostetun kestävän kehityksen kasvatuksen tunnustuksen Saunalyhdyn päiväkodille. Myös viisi muuta espoolaista päiväkotia ja yksi koulu ansaitsivat jälleen Vihreän lipun.

16.12.2014
Eskari ei ole enää vapaaehtoista

1.1.2015 tulee voimaan perusopetuslain muutos. Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

12.12.2014
Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa

Kaupunki tutki syksyllä, miten kaupunkilaisten käsitykset sen palveluista ovat kehittyneet. Vastaajat olivat hieman edellisvuotta tyytyväisempiä. Myönteinen kehitys on jatkunut jo pidempään. Tyytyväisyyttä tiedusteltiin kaikkiaan 54 palvelun osalta.

10.12.2014
Espoon kouluissa edistetään kielitietoista opetusta ja katsomusten välistä dialogia

Espoossa opettajat ovat kuluvan vuoden ajan suunnitelleet ja toteuttaneet omissa kouluissaan opetusta, joka kehittää ja tukee oppilaiden monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja eri katsomusten rakentavaa vuoropuhelua ja suvaitsevaisuutta.

10.12.2014
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 9.12.2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan mm. toiminta-avustukset taiteen perusopetuksen laitoksille.

9.12.2014
Yläkouluun ilmoittaudutaan 7.1.-16.1.2015

Yläkouluun ilmoittaudutaan 7.1.-16.1.2015 Wilman kautta. 6. luokan oppilaille jaetaan koulun kautta Yläkoululaisen opas viikolla 50.

8.12.2014
Espoo kehittää koulutiloja tulevaisuuden tarpeisiin

Espoo ottaa oppilaat ja opettajat, koulun muun henkilöstön sekä oppilaiden vanhemmat mukaan kehittämään tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia oppimisympäristöjä ja hyödyntää väistökouluja testialustana. Ensivaiheessa hankkeen tuloksena syntyy koulun väistötiloissa testattuja konsepteja joustavista oppimisen tiloista.

3.12.2014
Espoon ja Shanghain yhteistyö laajenee innovaatioihin ja yritysyhteistyöhön

Espoon kaupunki ja Shanghain kaupunki laajentavat sisarkaupunkiyhteistyötään innovaatioihin ja yritystoiminnan edellytyksiin. Kaupungit aloittavat neuvottelut yhteisen innovaatioverkoston luomisesta ja yritystoiminnan yhteisestä tukemisesta. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tapasi Shanghain pormestarin YANG Xiongin perjantaina 28.11.2014 Shanghaissa.

2.12.2014
Oletteko palkkaamassa lapselle hoitajan kotiin?

Jos perhe toimii työnantajana ja hakee yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää, tarvitaan hoitajan palkkaamiseen Espoon kaupungilta hyväksyntä.

2.12.2014
Viherkallion koulu - innovatiivinen 100-vuotias

Viherkallion koulu täyttää 100 vuotta. Koulussa on käytössä uudenlaiset ja monipuoliset toimintatavat oppia. Lisäksi Viherkallion koulu toimii aktiivisesti monimuotoisen oppimisympäristön kehittäjänä.

2.12.2014
Kaikkia tammikuun päivähoitopäätöksiä ei ole vielä tehty

Palveluohjaus on valitettavasti ruuhkautunut.

2.12.2014
Kouluun ilmoittautuminen 1. ja 7. luokalla

1. luokalle ilmoittaudutaan 5.1.-23.1.2015 ja 7. luokalle haetaan 7.1.-16.1.2015.

2.12.2014
Mattlidens skolan rakenteilla oleva siirtokelpoinen koulurakennus vaurioitui tulipalossa

Tulipalo on tuhonnut kattorakenteita Mattlidens skolan rakenteilla olevassa siirtokelpoisessa koulurakennuksessa Matinkylässä. Päivähoito, esikoulu ja koulu voivat kuitenkin jatkaa toimintaansa maanantaina normaalisti nykyisissä tiloissa.

30.11.2014
Espoon työväenopiston uusi opinto-ohjelma ilmestyy pian

Opinto-ohjelma kevät-kesä 2015 on jo selailtavissa opiston nettisivuilla. Painetun opinto-ohjelman voit noutaa joulukuun ensimmäisellä viikolla työväenopiston omista pisteistä, yhteispalvelupisteitä, kirjastoista sekä kauppakeskuksista.

28.11.2014
Kiinnostaisiko antaa lapsellesi mahdollisuus oppia ruotsin kieltä kielikylvyssä?

Kielikylvyssä kieltä opitaan luonnollisissa tilanteissa toiminnan kautta. Kielikylpyryhmään ovat tervetulleita muut kuin ruotsia äidinkielenään puhuvien perheiden lapset.

28.11.2014
Opettajien uudet tabletit vauhdittavat valmistautumista uusiin opetussuunnitelmiin Espoossa

Espoon kaupunki hankkii perusopetuksen kouluille opetushenkilöstön käyttöön digitaaliset työvälineet ja panostaa opettajien osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa kaikkien koulujen oppilaille tasavertaiset oppimisen edellytykset uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

27.11.2014

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen