Avoin varhaiskasvatus ja kerhot

Espoossa on asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja ja kerhoja, joiden toimintaan lapset ja heidän vanhempansa voivat osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille on tarjolla kerhotoimintaa. Espoossa toimii myös yksityisiä puistotätejä.

Kerhotoimintaa kehitetään Espoossa. Lue lisää Kerhot -sivulta.

Kenelle avoimet varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu?

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat vaihtoehdon perinteiselle päivähoidolle. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille suunnattuja, pääsääntöisesti maksuttomia palveluja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus tavata muita perheitä ja lapsilla luoda ystävyyssuhteita ja harjoitella tärkeitä sosiaalisia taitoja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Lisäksi vanhempien on mahdollista saada tukea lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Lapset voivat osallistua myös kunnalliseen kerhotoimintaan, yksityisten puistotätien tai muiden tahojen järjestämään toimintaan. Lapset vanhempineen voivat osallistua myös erilaisten vertaisryhmien toimintoihin ja perhevalmennusryhmiin synnytyksen jälkeen.

Asukaspuistot

Asukaspuistot on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Toiminta on avointa ja maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.  Asukaspuistot tarjoavat pienille koululaisille mahdollisuuden valvottuun aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä maksulliseen välipalaan.

Asukaspuistot tarjoavat toimintaa lapsille ja aikuisille ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Asukaspuistojen henkilökunta, asiakkaat ja muut yhteistyötahot suunnittelevat toimintaa yhdessä. Asukaspuistoissa voi toimia myös maksullisia kerhoja.

Avoimet päiväkodit

Kunnalliset avoimet päiväkodit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta yhdessä toteuttaen. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi toiminta sisältää esim. taito- ja taideaineita, musiikkia, liikuntaa ja retkiä.

Avoin päiväkoti tarjoaa vanhemmille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Avoimessa päiväkodissa voi toimia maksullisia kerhoja.

Kerhot

Kerhot tarjoavat kevyemmän vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle päivähoidolle. Kotihoidossa olevalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos perheelle maksetaan yksityisen hoidon tukea, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Kerhotoiminnalla tuetaan itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä. Kerhoihin haetaan päivähoitohakemuksella, joita saa internetistä ja kunnallisista päivähoitoyksiköistä.

Toiminta on osaviikkoista, osapäiväistä ja maksullista. Kerhomaksu vaihtelee viikottaisten kerhopäivien ja kerhoajan mukaan. Päivittäinen kerhoaika on korkeintaan kolme tuntia.  Kerhossa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät kerhopäivän aikana omat eväät.

Yksityiset puistotädit leikkipuistoissa

Leikkipuistot ovat Espoon kaupungin rakentamia kuntalaisten käyttöön tarkoitettuja yleisiä leikkipaikkoja, joissa voi toimia yksityisiä puistotätejä. Toiminta on maksullista ja puistotädit valitsevat itse toimintaan osallistuvat lapset. Kaupunki valvoo puistotätitoimintaa.

Muiden tahojen järjestämä toiminta

Espoon kaupungin palveluja täydentää erilaisten yhteisöjen ja yritysten järjestämä toiminta.