Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

• hoitaa itse lapsiaan kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
• viedä lapset kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan
• järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella (yksityinen varhaiskasvatuspaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona).

Tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus valita lapsen ja perheen tarpeisiin soveltuva varhaiskasvatuspaikka tai muu varhaiskasvatuspalvelu, joka edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksen perustana on lapsuuden arvostaminen. Lapsen yksilöllisyys ja eri ikävaiheiden kehitystarpeet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.