Suomen kieli

Järjestämme maahanmuuttajille

suomenkielen kurssi.png • suomi toisena kielenä -kursseja
• yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason tenttejä ja tutkintoon valmentavia kursseja
• kotoutumiskoulutusta, johon sisältyy suomen kielen opiskelun lisäksi yhteiskunta-, kulttuuri- ja työelämäopintoja sekä työssäoppimista
• luku- ja kirjoitustaidon koulutusta

Osa kursseista on suunnattu tietyille kohderyhmille kuten kotona lasta hoitaville vanhemmille ja 17-29 -vuotiaille nuorille. Maahanmuuttajat ovat tervetulleita myös opiston muiden aineiden kursseille.

Opisto järjestää sekä osa-aikaista että kokopäiväistä suomen kielen opetusta. Katso tarkemmat kurssikuvaukset Suomen kielen kurssit -opinto-ohjelmasta. (pdf, 1149 Kt)

Kotoutumislakiin perustuva alkukartoitus ja suomen kielen lähtötason testi

Espoossa asuvat maahanmuuttajat, jotka eivät ole TE-toimiston tai aikuissosiaalityön asiakkaita, voivat pyytää kotoutumislakiin perustuvaa alkukartoitusta Espoon kaupungin . Alkukartoitukseen voidaan liittää työväenopiston järjestämä suomen kielen lähtötason testaus, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään oikeantasoinen suomen kielen kurssi.

Syksyn opinto-ohjelma ja ilmoittautumiset 16.6.2016
Opinto-ohjelma on jo verkossa. Nyt voit tutustua Espoon työväenopiston uuteen opinto-ohjelmaan. Kurssinumeroa klikkaamalla pääset helposti ilmoittautumaan 9.8. klo 12 alkaen.

Uutiset

RSS
  • Opetushallitus on myöntänyt työväenopistolle 190 000 euron Vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Rahoitus on osa nuorisotakuuta.
  • Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU) työväenopistossa sai jatkoa. Opetushallitus myönsi työväenopistolle 190 000 euron vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen MANU-hanketta varten. Rahoitus on osa nuorisotakuuta.
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Espoon työväenopisto menestyi Uudenmaan ELY-keskuksen maaliskuussa 2015 järjestämässä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksessa.
  • Työväenopisto aloittaa lähtötasotestauksen suomen kielen kursseilla elokuussa 2014. Jos opiskelija haluaa ilmoittautua päiväkurssille tai Yleiseen kielitutkintoon (YKI) valmentavalle kurssille, hänen tulee osallistua ensin lähtötasotestiin.
  • Espoon työväenopistossa on aloittanut opinto-ohjaaja, joka toimii aluksi pääasiassa maahanmuuttajaopiskelijoiden parissa. Pitkällä aikavälillä ohjauksen mahdollisuuksia ja tarvetta kartoitetaan myös muiden asiakasryhmien näkökulmasta.
Julkaistu 8.3.2012 klo 13.54 , päivitetty 17.6.2016 klo 14.49

Aihealue:
  • Aikuiskoulutus, 
  • Kansalaisopistot, 
  • Työväenopistot