Suomen kieli

Järjestämme maahanmuuttajille

suomenkielen kurssi.png

• suomi toisena kielenä -kursseja
yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason tenttejä ja tutkintoon valmentavia kursseja
kotoutumiskoulutusta, johon sisältyy suomen kielen opiskelun lisäksi yhteiskunta-, kulttuuri- ja työelämäopintoja sekä työssäoppimista
luku- ja kirjoitustaidon koulutusta
• työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa


Osa kursseista on suunnattu erityisryhmille kuten kotiäideille ja 17-29 -vuotiaille nuorille. Maahanmuuttajat ovat tervetulleita myös opiston muiden aineiden kursseille.

Opisto järjestää sekä osa-aikaista että kokopäiväistä suomen kielen opetusta. Katso tarkemmat kurssikuvaukset opinto-ohjelmasta.


Kotoutumislakiin perustuva alkukartoitus ja suomen kielen lähtötason testi

Espoossa asuvat maahanmuuttajat, jotka eivät ole TE-toimiston tai aikuissosiaalityön asiakkaita, voivat pyytää kotoutumislakiin perustuvaa alkukartoitusta Espoon kaupungin In Espoo-neuvontapalveluista. Alkukartoitukseen voidaan liittää työväenopiston järjestämä suomen kielen lähtötason testaus, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään oikeantasoinen suomen kielen kurssi.

Uutiset

RSS
  • Maahanmuuttajanuorten koulutus työväenopistossa saa jatkoa. Opetushallitus on myöntänyt työväenopistolle 131 000 euron vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Rahoitus on osa nuorisotakuuta.
  • Työväenopisto aloittaa lähtötasotestauksen suomen kielen kursseilla elokuussa 2014. Jos opiskelija haluaa ilmoittautua päiväkurssille tai Yleiseen kielitutkintoon (YKI) valmentavalle kurssille, hänen tulee osallistua ensin lähtötasotestiin.
  • Espoon työväenopistossa on aloittanut opinto-ohjaaja, joka toimii aluksi pääasiassa maahanmuuttajaopiskelijoiden parissa. Pitkällä aikavälillä ohjauksen mahdollisuuksia ja tarvetta kartoitetaan myös muiden asiakasryhmien näkökulmasta.
  • Opetushallitus on myöntänyt työväenopistolle 234 000 euron Vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Rahoitus on osa nuorisotakuuta.
  • Espoon työväenopisto menestyi erinomaisesti keväällä 2013 järjestetyssä Uudenmaan ELY-keskuksen työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksessa. Opiston opettajien pätevyys, opetuksen resurssit ja opetussuunnitelma arvioitiin erittäin hyviksi.
Julkaistu 8.3.2012 klo 13.54 , päivitetty 10.12.2014 klo 16.12

Aihealue:
  • Aikuiskoulutus, 
  • Kansalaisopistot, 
  • Työväenopistot