Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, jota annetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään taiteen avulla ja myös jatkaa opintojaan harrastamansa taiteenalan ammatillisessa koulutuksessa. Taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän ja laajan oppimäärän mukaan.

Espoossa taiteen perusopetusta annetaan arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityötaiteessa, musiikissa, sirkustaiteessa, tanssitaiteessa sekä teatteritaiteessa. Alta löydät linkit taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten nettisivuille.

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2018

Taiteen perusopetuksen avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen

Lomakkeet

Lisätietoa:

Taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallituksen tiedote, jolla selvennetään sekä taiteen perusopetuksen käsitettä että laajan ja yleisen oppimäärän eroa:

Taiteen perusopetuksen käsite, rakenne ja laajuus