Viherlaakson koulu


   Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, kuvaaja: Joonas Saario

Viherlaakson uusi väistökoulu seisoo värikkäänä Viherlaakson koulun pihalla. Uusi siirtokelpoinen koulu on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 3 615 neliötä. Koulussa on noin 30 erilaista ja erikokoista opetustilaa sekä lisäksi varasto-, toimisto- ja aulatiloja.

Tässä linkki virtuaaliseen esittelyyn: Väistökoulu

Viherlaakson koululla on pitkät perinteet. Espoon suomenkielisen nuorison opetuksesta huolestuneet puuhamiehet päättivät perustaa syksyllä 1939 ruotsinkieliseen Grankullan kauppalaan suomenkielisen keskikoulun. Koulumme on siten Espoon vanhin suomenkielinen oppikoulu ja oli vuosia Espoon ainoa suomenkielinen oppikoulu. Koulu aloitti toimintansa Kauniaisten Yhteiskoulun nimellä syyskuussa 1939. Ensimmäiset 32 oppilasta aloittivat koulunkäyntinsä Tvistebo-nimisessä huvilassa, joka sijaitsi suunnilleen nykyisen Viherlaakson terveyskeskuksen kohdalla. Pian lisätilaa vuokrattiin noin kilometrin päässä sijaitsevasta Lassilan huvilasta.

Vasta sodan jälkeen päästiin Viherlaaksossa aloittamaan nykyisten tilojen rakentaminen. Vanhin koulun osa valmistui vuonna 1947 ja koulun nimeksi oli jo vuotta aikaisemmin tullut Viherlaakson Yhteiskoulu. Vuonna 1948 koulu laajeni lukioksi. Ensimmäinen lisärakennus valmistui 1956 ja koulua on laajennettu myös vuosina 1960, 1963 ja 1972. Viimeisin laajennus valmistui vuonna 2002.

Peruskoulumuutos jakoi vuonna 1977 Viherlaakson Yhteiskoulun kahdeksi kouluksi Viherlaakson yläasteeksi ja lukioksi. Samalla Viherlaakson Yhteiskoulusta tuli osa Espoon koululaitosta. Yläkoulu ja lukio ovat tehneet tiivistä yhteistyötä keskenään; kouluilla on ollut yhteiset tilat ja monta yhteistä opettajaa. Kouluja on yhdistänyt myös taidepainotteisuus. Viherlaakson yläkoulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien.

Sisäilmaongelmien vuoksi koulun rakennukset eivät ole tällä hetkellä käytössä vaan odottavat peruskorjausta. Tiloista käytössä on vain teknisen työn tilat ja viimeisin laajennusosa. Koulumme toimii koulun urheilukentälle rakennetussa siirtokoulussa siihen saakka, kunnes peruskorjaus valmistuu. Arvioitu valmistumisvuosi on 2019.

Kuvataidepainotteisen Viherlaakson koulun toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön.

Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista.

Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.

Yleisenä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja oppii oppimaan. Viherlaakson koulussa erityistavoitteitamme ovat oppilaan ohjaaminen vastuullisuuteen, yhteistyökykyisyyteen ja tasapainoiseen kasvuun. Oppilaan kasvua elinikäiseksi oppijaksi tuemme korostamalla työnteon arvostamista, työskentely- ja yhteistyötaitojen tärkeyttä sekä monipuolista luovuutta.

 


Viherlaakson koulun vuosikertomus 2015 - 2016

Viherlaakson koulun vuosikertomus 2014-2015