Viherlaakson koulu


   Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, kuvaaja: Joonas Saario

Viherlaakson uusi väistökoulu seisoo värikkäänä Viherlaakson koulun pihalla. Uusi siirtokelpoinen koulu on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 3 615 neliötä. Koulussa on noin 30 erilaista ja erikokoista opetustilaa sekä lisäksi varasto-, toimisto- ja aulatiloja.

Viherlaakson koulu on kuvataidepainotteinen. Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön.

Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista.

Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.

Yleisenä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja oppii oppimaan. Viherlaakson koulussa erityistavoitteitamme ovat oppilaan ohjaaminen vastuullisuuteen, yhteistyökykyisyyteen ja tasapainoiseen kasvuun. Oppilaan kasvua elinikäiseksi oppijaksi tuemme korostamalla työnteon arvostamista, työskentely- ja yhteistyötaitojen tärkeyttä sekä monipuolista luovuutta.

Huom!

15.11.2014 lauantaina on koulupäivä:

 • Koulu alkaa 9:10 torstaipäivän lukujärjestyksen mukaisesti.
 • 9:10 alkava tunti on torstaipäivän lukujärjestyksen 8:20 alkava tunti.
 • Vanhemmilla on mahdollisuus tulla seuraamaan opetusta.
Viherlaakson koulun vuosikertomus 2013-2014

Viherlaakson koulun havainnekuva

Uutiset

RSS
 • Viherlaakson uusi väistökoulu seisoo värikkäänä Viherlaakson koulun pihalla.
 • Syksyllä 2014 Viherlaakson koulun toiminta jatkuu Viherlaaksossa koulun kentälle rakennettavassa siirtokoulussa. Siirtokoulu rakennetaan toimivaksi niin, että kaikki koulun opetustoiminta voidaan toteuttaa näissä uusissa siirtotiloissa.

 • Lautakunta käsitteli mm. Viherlaakson opetuksen järjestämistä, talousarvioehdotusta, tila- ja asuntojaoston hankesuunnitelmaa sekä ensi lukuvuoden työ- ja loma-aikoja.
 • Oppilaiden vanhemmille tänään järjestetyssä tiedotus- ja kuulemistilaisuudessa esiteltiin suunnitelma yläkoulun ja lukion n. 700 oppilaan opetuksen siirtämisestä väistötiloihin lokakuun alusta alkaen. Suunnitelman toteutuksesta päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta keskiviikkona 25.9.

 • Espoon kaupungin opetustoimi sai perjantai-iltapäivänä 13.9. Espoon seudun ympäristöterveydeltä lausunnon Viherlaakson koulun ja lukion terveyshaitasta. Lausunnon mukaan sisäilmaselvitysten ja terveystarkastajien tekemien havaintojen perusteella taloissa 2,3 ja 5 oleskelu saattaa aiheuttaa terveyshaittaa, eikä pidempiaikaista oleskelua tiloissa voida suositella.

Liitetiedostot

Julkaistu 17.1.2012 klo 15.09 , päivitetty 29.10.2014 klo 14.55

Aihealue:
 • Koulut, 
 • Perusopetus
Kohderyhmä:
 • Koululaiset ja opiskelijat
Alue:
 • Viherlaakso