Saarnilaakson koulu

Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista kulttuuriamme kunnioittava peruskoulun yläasteen koulu, joka aloitti toimintansa 15.8.1994. Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa ja kasvatuksessa korostetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun. Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa.

Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin. Lisäksi tietoteknisiä aineita tarjotaan valinnaisaineina kaikille oppilaille. Painotetussa opetuksessa informaatioteknologiaa käytetään mahdollisimman monen aineen opetuksessa tehostetusti.

Eri oppiaineisiin integroituna aihekokonaisuuksina oppilaan opinto-ohjelmaan sisältyy tietotekniikkaa, ilmaisutaitoa ja kansainvälisyyskasvatusta.

Hyvien käytöstapojen vaaliminen kytketään kaikkeen toimintaan ja opetukseen.

2. TET-jakso 31.3.-4.4.2014 22.11.2012
Saarnilaakson koulun 9.-luokkalaiset tutustuvat työelämään TET-jaksoilla. TET, eli työelämään tutustuminen, kuuluu oppilaanohjauksen opetussuunnitelmaan.
Julkaistu 22.12.2011 klo 0.00 , päivitetty 5.12.2012 klo 10.04

Aihealue:
  • Koulut
Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat
Alue:
  • Espoon keskus