Nöykkiön koulu

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bussiyhteyksien 42, 158 ja 160 varrella. Koulussamme on noin 460 yläkoululaista ja 40 opettajaa. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksikielinen opetus (suomi-englanti alkamassa syksyllä 2017) sekä erityisluokkaopetusta.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa. Lisätietoa painotetusta luokasta, valintaperusteista ja pääsykokeesta löydät Opetussuunnitelma -osiosta, luvusta 2 sekä täältä.

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle pyrkimisestä pidetään torstaina 12.1.2017 klo 18 Nöykkiön koulun auditoriossa. Luma-painotukseen haetaan wilmassa yläkouluun haun yhteydessä merkitsemällä painotus hakulomakkeelle. Haku tulee tehdä hakuaikana, viimeistään 18.1.2017.

Pääsykoe järjestetään Nöykkiön koulun auditoriossa perjantaina 27.1.2017. Auditorio sijaitsee koulun 1. kerroksessa A -oven vieressä. Kokeeseen on hyvä saapua paikalle ajoissa nimenhuutoon klo 8.15 alkaen. Pääsykoe alkaa klo 8.45 ja loppuu n. klo 11. Pääsykoetta ei voi tehdä toisena ajankohtana. Pääsykokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Hakuinfon matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen löydät täältä.

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan yksi kaksikielinen luokka.Tämän luokan opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistus löytyy täältä. Lisätietoa hakemisesta löytyy Yläkoululaisen oppaasta.

Tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen pyrkimisestä pidetään torstaina 12.1.2017 klo 19.30 Nöykkiön koulun auditoriossa. Kaksikieliseen (suomi-englanti) opetukseen pyrkivien oppilaiden testi järjestetään keskitetysti torstaina 26.1.2017 Espoo International Schoolissa, Opinmäessä. Kokeessa on kolme osaa: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoitustehtävä. Kielikokeeseen tulee erillinen kutsu.

Kielitesti koskee vain niitä, jotka eivät ole olleet alakoulussa kaksikielisessä.opetuksessa. Kaksikielisestä opetuksesta siirtyvien ei tarvitse suorittaa kielitestiä yläkouluun kaksikieliselle luokalle pääsemiseksi.

Hakuinfon kaksikieliseen opetukseen löydät täältä.

Lisätietoa matemaattis-luonnontieteellisestä painotuksesta ja kaksikielisestä opetuksesta löydät täältä.

Kutsu kaksikielisen opetuksen valintakokeeseen

Hyvä Nöykkiön koulun kaksikieliselle 7. luokalle pyrkivä oppilas ja huoltaja!

Oppilaiden, jotka eivät ole opiskelleet Jalavapuiston, Niittykummun, Kilonpuiston  ja Tähtiniityn koulujen kaksikielisessä opetuksessa kuudennella luokalla, tulee osallistua kaksikielisen (englanti) opetuksen valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi yläkoulun kaksikieliseen opetukseen. Alakoulussa kaksikielisessä opetuksessa olleet valitaan yläkouluihin toiveiden ja mahdollisen arvonnan perusteella. Heillä on ensisijainen oikeus koulupaikkaan ja pääsykokeella valitaan luokille oppilaita vain, jos oppilaspaikkoja jää vapaaksi.

Valintakoe järjestetään torstaina 26.1.2017 Espoo International Schoolissa (Opinmäen kampus, Lillhemtintie 1, Suurpelto).

Valintakoe alkaa tasan kello 9.00. Paikalla on syytä olla hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeen  pituus on 90 minuuttia eli se päättyy noin 10.40 riippuen siitä, mihin aikaan koe pääsee alkamaan.

Jos hakija on valintakoepäivänä sairas, hakijalle voidaan järjestää uusi valintakoe. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta ennen valintakokeen alkamista sähköpostitse osoitteisiin noykkion.koulu@espoo.fi sekä anne-marie.rapo@espoo.fi   ja esittää sairauden osoittava/todistava lääkärinlausunto.

Oppilasvalinnat julkaistaan aikaisintaan 29.3.2017 kaikkien oppilaiden osalta wilmassa (tai kirjeitse).

SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristönä käytämme Fronteria.

https://fronter.com/espoo/

Nöykkiön koulun käytössä olevat lomakkeet löydät kohdasta.

Koulun oppaat ja lomakkeet

(mm. lomakkeet perhetapaamisiin, poissaolojen anomiseen ja valinnaisaineet)