Karakallion koulu

Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

Jatko-opintoilta päättöluokkalaisten huoltajille ke 30.11.2016 klo 18 - 20.

Jatko-opintoilta Karakallion koulussa 30.11.2016 (pdf, 297 Kt)

Karakallion koulun lukuvuosiopas 2016 - 2017 (pdf, 394 Kt)