Wilma

Mikä Wilma on?

Wilma on turvallinen www-liittymä, joka avulla huoltajat saavat ajantasaista tietoa lastensa koulutilanteesta, esimerkiksi heidän lukujärjestyksensä. Opettajat kirjaavat Wilmaan tietoja poissaolojen lisäksi muun muassa oppilaiden tuntikäyttäytymisestä ja lähettävät tarvittaessa pikaviestejä niin huoltajille kuin oppilaille.

Suuri osa Espoon yhteislyseon tiedotteista julkaistaan Wilmassa. Siellä on myös koevarauslista, josta oppilas ja huoltaja voivat seurata tulevien kokeiden ajankohtia ja sinne kirjataan oppilasarvionti sekä kertyneiden suoritusten määrä. Espoon yhteislyseon koulussa osa arvioinnista annetaankin ainoastaan sähköisessä muodossa: ensimmäisen, toisen ja neljännen jakson jaksoarviointi näkyy vain Wilmassa.

Wilman käyttäminen

Wilman käyttö on turvallista eikä tietokoneelle tarvitse erikseen asentaa mitään. Liittymä toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla (Internet Explorer, Mozilla, Safari, Opera).

Jokainen oppilas ja hänen huoltajansa saavat  erilliset henkilökohtaiset Wilma-tunnuksensa, joiden avulla kirjaudutaan järjestelmään osoitteessa https://wilma.espoo.fi.  Mikäli  tunnukset on saatu jo alakoulun puolella, eikä koulukunta ole vaihtunut, uusia ei tarvita. 

Käyttäjät näkevät Wilmasta itseään tai huollettavaansa koskevat tiedot ja voivat tarvittaessa viestiä opettajien kanssa. Näiden lisäksi huoltajan tunnukseen liittyy ominaisuus, joka avulla hän pysytyy selvittämään koululaisensa poissaoloja. Ripeä toiminta kannattaa: mikäli luokanvalvoja ei saa viikon aikana selvitystä poissaolosta, hän merkitsee sen luvattomaksi.

Ensimmäistä kertaa kirjautuessa on syytä huomata, että salasana tulee kirjoittaa juuri niin kuin se on merkitty, eli suuret kirjaimet suurina ja pienet pieninä. Salasanan voi vaihtaa kirjautumisen jälkeen, mutta kun oppilaalla on yksi huoltajatunnus, salasanan vaihdosta tulee ilmoittaa kaikille huoltajille. Unohtuneen tai puuttuva tunnuksen tai salasanan tilalle voi tiedustella uutta tunnusta ja salasanaa rehtorilta.