Saunalahden koulu

Saunalahden yhtenäinen peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2012. Koulu aloitti esi-1-3 -luokkien kouluna kasvaen vähitellen, vuosiluokka kerrallaan noin 800 oppilaan esi-9 -luokkien yhtenäiseksi peruskouluksi. Syksystä 2016 koulussa aloittaa seitsemäs vuosiluokka. Koulussa on tilat myös päivähoidolle, nuorisotoimelle ja kirjastolle. Saunalahden koulu toimii myös Espoon esi- ja alkuopetuksen oppimiskeskuksena.

Saunalahden yhtenäiskoulu on kaikille avoin lähikoulu, joka on vahvuuksia kasvattava oppimis- ja asiantuntijayhteisö, jossa oppimisen ilo kuplii.. Koulussamme lapsi ja nuori on kaiken toimintamme keskiössä. Saunalahden koulussa painotetaan myös kestävää kehitystä Vihreä Lippu -kouluna sekä taito- ja taideaineita osana erilaisia oppimisprosesseja, ja nämä asiat on huomioitu erityisesti tilojen suunnittelussa.

Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä monimuotoista samanaikaisopettajuutta. Aikuisyhteisömme muodostaa yhdessä oppilaiden kanssa aktiivisesti toimivan ja jatkuvasti uutta oppivan yhteisön, osaamisen monipuolinen jakaminen on yksi yhteisöllisyyden kehittämisen kulmakivistä.

Koulussamme kaikille oppilaille laaditaan kehittelemämme henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jolla varmistetaan kunkin oppilaan mahdollisuudet yltää omaan parhaimpaansa. Esi -ja alkuopetuksessa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma laaditaan Meriusvan Majakka -mallin mukaisesti. Personoidun oppimisen merkittävimpänä yhteistyökumppanina toimivat lapsen huoltajat ja hyvänä lisänä myös erityisopettajat; kasvatuskumppanuuden hyvässä hengessä.


 

HundrED 26.1.2016
Saunalahden koulu on mukana HundrED-hankkeessa
Valtiovarainministeri Alexander Stubb vieraili koulullamme 26.1.2016
Valtiovarainministeri Alexander Stubb vieraili koulullamme ma 25.1.2016 innostamassa ja kannustamassa lukutaidon kehittämiseen sekä vapaaehtoistyöhön ja Lukuvaari/-mummo -kampanjan myötä näiden kahden yhdistämiseen.

Uutiset

RSS
 • Koulu muuttuu
  19.5.2016
  Uusi opetussuunnitelma tuo muutoksia koulutyöhön

  Huomio siirtyy oppiaineiden yksityiskohtaisesta sisällöstä koulun toimintakulttuuriin ja oppimisen tapoihin. Oppilaan aktiivinen rooli ja vuorovaikutustaidot korostuvat.
 • Eritrean opetusministeri Semere Russom vieraili Saunalahden koulussa. Ministeriä kiinnostivat sekä koulun tilat että pedagogiikka.
Julkaistu 12.6.2012 klo 9.49 , päivitetty 19.8.2016 klo 10.26

Aihealue:
 • Esiopetus, 
 • Koulut, 
 • Maahanmuuttajaopetus, 
 • Perusopetus, 
 • Opetus
Kohderyhmä:
 • Koululaiset ja opiskelijat, 
 • Lapset ja perheet, 
 • Maahanmuuttajat
Alue:
 • Saunalahti, 
 • Suur-Espoonlahti