Saunalahden koulu

Saunalahden yhtenäinen peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2012. Koulu aloitti esi-1-3 -luokkien kouluna kasvaen vähitellen, vuosiluokka kerrallaan noin 800 oppilaan esi-9 -luokkien yhtenäiseksi peruskouluksi. Syksystä 2016 koulussa aloittaa seitsemäs vuosiluokka. Koulussa on tilat myös päivähoidolle, nuorisotoimelle ja kirjastolle. Saunalahden koulu toimii myös Espoon esi- ja alkuopetuksen oppimiskeskuksena.

Saunalahden yhtenäiskoulu on kaikille avoin lähikoulu, joka on vahvuuksia kasvattava oppimis- ja asiantuntijayhteisö, jossa oppimisen ilo kuplii.. Koulussamme lapsi ja nuori on kaiken toimintamme keskiössä. Saunalahden koulussa painotetaan myös kestävää kehitystä Vihreä Lippu -kouluna sekä taito- ja taideaineita osana erilaisia oppimisprosesseja, ja nämä asiat on huomioitu erityisesti tilojen suunnittelussa.

Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä monimuotoista samanaikaisopettajuutta. Aikuisyhteisömme muodostaa yhdessä oppilaiden kanssa aktiivisesti toimivan ja jatkuvasti uutta oppivan yhteisön, osaamisen monipuolinen jakaminen on yksi yhteisöllisyyden kehittämisen kulmakivistä.

Koulussamme kaikille oppilaille laaditaan kehittelemämme henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jolla varmistetaan kunkin oppilaan mahdollisuudet yltää omaan parhaimpaansa. Esi -ja alkuopetuksessa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma laaditaan Meriusvan Majakka -mallin mukaisesti. Personoidun oppimisen merkittävimpänä yhteistyökumppanina toimivat lapsen huoltajat ja hyvänä lisänä myös erityisopettajat; kasvatuskumppanuuden hyvässä hengessä.