Kirkkojärven koulu

Kirkkojärven koulu

Kirkkojärven koulu

Koulumme toimii vuonna 2010 valmistuneessa, palkitussa rakennuksessa. Koulurakennus on suunniteltu niin, että eri-ikäiset oppilaat jakautuvat omille alueilleen niin oppituntien aikana kuin välitunneillakin. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisluokkia luokilla 5,6,7,8 ja 9. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta on kahdessa ryhmässä, joista toinen on luokille 3-6 ja toinen luokille 7-9. Koulussa toimii myös kaksi inklusiivista valmistavan opetuksen esiopetusluokkaa. Lisäksi koulussamme on kolme RMMO-luokaa (ryhmämuotoinen maahanmuuttajaopetus), joista yksi on luokille 3-6 ja kaksi luokille 7-9.

Saksaa voi ylimääräisenä A2-kielenä opiskella 4.-luokalta alkaen ja 8.-luokalta alkaen B2-kielenä.

Yhtenäiskoulussamme on n. 700 oppilasta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkojärvi school

Our school locates in awarded school facilities, opened in 2010. The school building is designed so that pupils of different ages divide in their own areas both during lessons and recesses. In addition to general education, our school offers special education classes in grades 5–9. Two groups provide instruction for pupils with an immigrant background, one in grades 3–6 and the other in grades 7–9. Two inclusive preparatory pre-primary education classes operate in the school as well. Our school has three RMMO classes (group-form instruction for immigrants), one of which is for grades 3–6 and two for grades 7–9.

In our school, German can be studied as an optional A2 language beginning from grade 4, an as a B2 language beginning from grade 8.

Our joint comprehensive school has ca. 700 pupils.    

AJANKOHTAISTA

1.6. liikuntapäivä

Tapahtumakalenteri

Valinnaisaineopas 9.luokkalaisille 2017-2018

Valinnaisaineopas 8.luokkalaisille 2017-2018

Kirkkojärven koulun pronssitytöt! Onnea!

Pronssitytöt

LINKIT:

Onnenpyörä syksy 2016 (pdf, 2378 Kt)

Kirkkojärven koulun lukuvuosiopas 2016-2017 (pdf, 1214 Kt)

Tiedote huoltajille (pdf, 112 Kt)

AVOIMET OVET TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA (pdf, 458 Kt)

https://kuviskjk.wordpress.com

KOULUKIUSAAMISTA KARTOITTAVA KYSELY LUKUVUONNA 2016-2017 (pdf, 18 Kt)