Valinnaisaineet

Tulevilla 8. luokkalaisilla on valittavanaan 6 tuntia valinnaisaineita.

Pitkät valinnaisaineet 2 tuntia viikossa, jatkuvat 9. luokalle

KOTITALOUS
KUVATAIDE
MUSIIKKI
TEKNINEN TYÖ
TEKSTIILITYÖ
INFORMAATIOTEKNOLOGIA
ILMAISUTAITO
RANSKA
SAKSA

Ilmaisutaitopainotteisen luokan oppilaat voivat valita 3 tuntia valinnaisia, koska ilmaisutaidon tunnit (3 tuntia) otetaan valinnaisaineiden tunneista. Jos ilmaisutaitopainotteisen luokan oppilas opiskelee lisäksi A2-saksan kieltä, hänellä ei ole mahdollista valita muita valinnaisaineita. A2-ruotsin lukijalle jää valittavaksi 2 tuntia valinnaisia aineita.

Ryhmät muodostetaan, mikäli niihin on ilmoittautunut riittävästi oppilaita.

7. luokkalaiset (muut paitsi ilmaisupainoitteiset) valitsevat yhden seuraavista valinnaisaineista (täydentyy myöhemmin):

Mediapaja:

Mediapajassa perehdytään monipuolisesti mediailmaisun keinoihin. Kurssilla edistetään medialukutaitoa ja kartutetaan tietoa muun muassa tekijänoikeuksista. Pajassa toteutetaan oppilaan kiinnostuksen mukaisia mediatuotoksia, esimerkiksi videoita, animaatioita, digitarinoita, nettiartikkeleja, digisarjakuvia tai vastaavia projekteja.

Luova kirjoittaminen:

Luovan kirjoittamisen kurssilla annetaan kynän lentää ja luovuuden kukkia! Pilkunviilaus unohdetaan, tärkeintä on oman kirjoittajaäänen löytäminen ja kirjoittamisen ilo. Kurssilla tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja kirjoitetaan sekä lyhyitä että pitkiä tekstejä. Virikkeinä voidaan käyttää vaikka kuvia ja musiikkia.