Koulun esittely

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito. Kaksikielinen opetus, kansainvälinen yhteistyö ja Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma ovat myös tärkeä osa omaleimaisuuttamme. Lisäksi koulussamme annetaan luokkamuotoista, autismin kirjon erityisopetusta (EAUT).

Koulumme on mukana HundrED-hankkeessa. Kilonpuiston osalta seurataan Susanna Ahvalon luokassa tunne-, vahvuus- ja tietoisuustaitojen opettamista ja oppimista. Hanke jatkuu lukuvuoden 2016–2017 ajan.
Lisätietoja: https://hundred.fi/fi/projects/tunne-ja-tietoisuustaitojen-opettaminen

Video Kilonpuiston koulun autismiopetuksesta

Ilmaisutaitopainotteisuus

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. 5. ja 6. luokalla opiskellaan ilmaisutaitoa yksi tunti viikossa. Kaikki seiskaluokkalaiset saavat ilmaista itseään yhden kurssin ajan valintansa mukaan joko ilmaisupajassa, mediapajassa tai tarinatuvassa. 8. ja 9. luokalla ilmaisutaidon voi ottaa erikseen valinnaisaineeksi.

Ilmaisutaitopainotteinen luokka

Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. 7. luokalla oppilaat opiskelevat ilmaisutaidon perusteita sekä tanssi- ja musiikki-ilmaisua. 8. luokalla ilmaisutaidon opinnoissa keskitytään koulun vuosijuhlanäytelmään, johon oppilaat valmistavat myös lavastuksen ja puvustuksen. 9. luokalla oppilaat syventävät ilmaisutaitojaan ja toteuttavat omavalintaisen lopputyöprojektin.  

Ilmaisutaidepainotettuun opetukseen hakeminen

Perusopetuksen lomakkeet -sivulta löytyy "Ilmaisutaidepainotettuun opetukseen hakeminen" -liite.

Kaksikielinen opetus (englanti) 

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä. Englannin kieli  on luonnollinen väline jota käytetään oppitunneilla ja kaikissa arkipäivän tilanteissa. Opettaja on kielen roolimalli ja käyttää aina englantia puhuessaan oppilaittensa kanssa.  Opetuksen tukena käytetään monipuolisia oppikirjoja ja opetusvälineitä. Kaksikielinen opetus noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja englanti on myös yksi oppiaine ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Alkuopetuksessa (1. ja 2. luokat) noin 80% oppitunneista pidetään englanniksi ja 20% suomeksi. 3. ja 4. luokilla suomeksi opetettavien aineiden osuus lisääntyy siten, että englanniksi voidaan opettaa 60% oppiaineista ja 40% opetetaan suomeksi. 5. ja 6. luokilla sekä yläkoulussa (7., 8., ja 9. luokat) opetetaan oppiaineita useimmiten siten, että 50 % niistä on suomeksi ja 50% englanniksi. Englanniksi ja suomeksi opetettavien oppiaineiden määrä voi vaihdella.

Oppilaan vahva äidinkielen taito luo  pohjan toimivalle kaksikielisyydelle. Oman äidinkielen hyvä osaaminen helpottaa vieraiden kielten oppimista. Huoltajien rooli on myös tärkeä äidinkielen mallintamisessa. Kielen monipuolinen käyttö kotona, lukeminen ja keskusteleminen auttavat lasta hahmottamaan vierasta kieltä. Myös kotiläksyissä auttaminen on tärkeää.