Merisaappaan koulu

Merisaappaan koulun toiminta-ajatuksena on peruskouluopetuksen turvaaminen lapsille ja nuorille, joilla on  sosiaalisia,  emotionaalisia  tai muita  koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Merisaappaan koulu on erityiskoulu. Koulu toimii yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Lisäksi koulussamme toimii etappiluokka, joka tarjoaa tukea koulunkäyntiin kuuden viikon jaksoissa.