Koti ja koulu

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan koulunkäynnin kannalta tärkeää. Yhteistyön tarkoituksena on luoda tukea antava ilmapiiri lapsen kasvulle, oppimisille ja hyvinvoinnille.

Koulun johtokunnan yhtenä tehtävänä on kehittää ja etsiä uusia keinoja kodin ja koulun yhteistyön tiivistämiseksi ja monipuolistamiseksi. Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat vanhempainillat, luokkatoimikunnat, koti- ja kouluyhdistykset ja vanhempien tapaamiset. Lapsen koulunkäynnistä saa tietoja sähköisen yhteydenpitovälineen Wilman kautta.

Julkaistu 15.5.2012 klo 11.17 , päivitetty 15.5.2012 klo 11.17

Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat