Päivänkehrän koulu

Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava 640 oppilaan alakoulu. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussa on myös esiopetusta, ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja musiikkiluokkaopetusta luokka-asteilla 3-6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta.

Lukuvuosi 2016–2017

Lukuvuonna 2016–2017 Päivänkehrän koulu sijaitsee väistötiloissa Suurpellon alueella, Opinmäen oppimiskeskuksessa sekä Olarissa Komeetan koulun kiinteistöissä (Komeetan koulu, Papinniityn koulurakennus ja Kuitinmäen paviljonki).

Opinmäessä opiskelevat Päivänkehrän koulun kielikylpy- ja musiikkiluokat sekä yleisopetuksen 1-, 2-,3 ja 4-luokat. Komeetan rakennuksessa opiskelevat esikoulu sekä 1- ja 2-luokat, Papinniityssä 3-, 4- ja 5-luokat ja Kuitinmäen paviljongissa 6-luokat. Opinmäen ja Papinniityn toimipisteissä opiskelee myös erityisluokkia.