Mikkelän koulu

Mikkelän koulu on pieni luonnonläheinen koulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–6. Lisäksi koulussamme on kaksi erityisluokkaa. Ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Koulussamme toimii Vihreä lippu, KiVa- koulu, Liikkuva koulu- projekti sekä oppilaiden välinen Verso -vertaissovittelu. Koulumme tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen toimintaan.

 kuva[1].JPG