Perusopetus

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen perusopetukseen. Espoo tarjoaa korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasalaatuiset oppimismahdollisuudet.

Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokainen lapsi voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa.

Espoossa on 78 suomenkielistä peruskoulua joissa opiskelee yhteensä noin 27 000 oppilasta.
Lisäksi Espoossa on 11 ruotsinkielistä peruskoulua sekä yksityiskoulut Espoon Steinerkoulu ja Espoon kristillinen koulu.

Tältä sivustolta löydät tietoa suomenkielisen opetuksen kouluun hakemisesta, opiskelusta peruskoulussa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.