Perusopetus

Tervetuloa Espoon Suomenkielisen perusopetuksen sivuille!

Espoon kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Espoossa on 78 suomenkielistä peruskoulua, joissa opiskelee yhteensä noin 26 000 oppilasta.

Tältä sivustolta löydät kouluun hakemiseen, peruskoulussa opiskeluun, oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen, opetuksen kehittämiseen sekä peruskoulun jälkeisiin vaiheisiin liittyvää ajankohtaista tietoa. Lisäksi jokaisella koululla on oma sivunsa, jolta löydät henkilökunnan yhteystiedot sekä muuta koulun arkeen liittyvää tärkeää tietoa.   

Kesäajan järjestelyt suomenkielisessä opetustoimessa 23.6.2016
Suomenkielinen opetustoimi on pääosin kesälomalla ajalla 4.-31.7.2016. Syyslukukausi alkaa tiistaina 16.8. Lue lisää kesäajan järjestelyistä, esimerkiksi muuttavien oppilaiden kouluun hakemisesta. Hyvää kesää!
Espoon lukioihin valituilla edellisvuotta korkeammat keskiarvot 16.6.2016
Espoossa ja Kauniaisissa lukioon valittujen koulumenestys oli viime vuotista parempi. Tänä vuonna lukiopaikkaan vaadittiin vähintään 7,67 lukuaineiden keskiarvo. Alimmat keskiarvot nousivat lähes kaikissa lukioissa.

Uutiset

RSS
  • Svenska rum -lautakunta on valinnut Ruusutorpan koulun rehtorin, Aaro Partasen Espoon Vuoden sillanrakentajaksi 2016. Sillanrakentajaksi valitaan henkilö tai yhteisö, joka tekee parhaansa palvellakseen ruotsinkielisiä asiakkaitaan tai jäseniään heidän äidinkielellään. Kielirajat ylittävällä työllään Partanen välittää sekä oppilaille että henkilökunnalle myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen.
  • Espoon perusopetuksen iltapäivätoimintaan saapui hakuaikana 3752 hakemusta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 3588, joista ensimmäisen vuosiluokan oppilaille 2242 ja toisen vuosiluokan oppilaille 1290. Erityisen tuen oppilaita vuosiluokilta 3–9 osallistuu perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2016–2017 yhteensä 56 oppilasta.
  • Opetussuunnitelmat uudistuvat. Espoon suomenkielisen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon ja se sisältää sekä opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet että kuntakohtaiset sisällöt.
  • Oppivien kaupunkien järjestö International Association of Educating Cities on palkinnut Opinmäen oppimiskeskuksen sen hyvistä käytännöistä. Palkinto luovutettiin lauantaina 4.6.2016 järjestön konferenssissa Rosariossa, Argentiinassa.
Julkaistu 29.12.2011 klo 14.48 , päivitetty 16.10.2015 klo 12.11

Aihealue:
  • Perusopetus, 
  • Opetus
Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat