Perusopetus

Tervetuloa Espoon Suomenkielisen perusopetuksen sivuille!

Espoon kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Espoossa on 78 suomenkielistä peruskoulua, joissa opiskelee yhteensä noin 26 000 oppilasta.

Tältä sivustolta löydät kouluun hakemiseen, peruskoulussa opiskeluun, oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen, opetuksen kehittämiseen sekä peruskoulun jälkeisiin vaiheisiin liittyvää ajankohtaista tietoa. Lisäksi jokaisella koululla on oma sivunsa, jolta löydät henkilökunnan yhteystiedot sekä muuta koulun arkeen liittyvää tärkeää tietoa.   

Espoossa otetaan käyttöön koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen toimintamalli 25.8.2016
Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, KYKY, on uuden opetussuunnitelman mukainen toimintamalli, joka tuo pelisäännöt koulujen ja yritysten väliselle yhteiskehittämiselle. Yhteiskehittämisestä hyötyvät kummatkin osapuolet - sekä koulut että yritykset.
Finnish PopUp School - Mietteitä matkan jälkeen 23.8.2016
Olympiakaupunki Rio de Janeiroon, Brasiliaan rakennettu suomalainen alakoulu Finnish PopUp School vei suomalaista opetusalan huippuosaamista kansainväliselle yleisölle olympialaisten aikana 17.-19.8. Espoolaisen Eestinkallion koulun rehtori Salla Leinonen kuvaa kokemusta ikimuistoiseksi. Lue osallistujien mietteet matkan jälkeen!

Uutiset

RSS
Julkaistu 29.12.2011 klo 14.48 , päivitetty 16.10.2015 klo 12.11

Aihealue:
  • Perusopetus, 
  • Opetus
Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat