Postipuun päiväkoti

Postipuun päiväkoti  

Postipuun päiväkoti kuuluu Mäkkylän päivähoitoalueeseen ja sijaitsee Pohjois-Leppävaarassa, osoitteessa Postipuuntie 7, kauppakeskus Sellosta noin 10-15 minuutin kävelymatka.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1986.

Olemme avoinna pääsääntöisesti klo 7-17, mutta sovitusti, tarpeen mukaan 6.30-18.

Ryhmät

Päiväkodissamme toimii viisi lapsiryhmää; Muurahaiset (1-3v), Hiirulaiset (1-3v.), Jänöset (3-5v.), Repolaiset (6v. esiopetus) ja Mesikämmenet ( 3-6v. tehostetun tuen erityisryhmä). Lapsia yhteensä n. 75.

Lisäksi Postipuun päiväkodin yhteisöön kuuluu tiiviisti asuntopäiväkoti Puustelli (tehostetun tuen integroitu ryhmä, jossa 3-5 –vuotiaita lapsia yhteensä 12), joka omana yksikkönään toimii osoitteessa Ruutikatu 7. Puustellilaiset (=Susihukat) ulkoilevat joka arkipäivä Postipuun päiväkodin pihalla.

Toimintaperiaatteet

Postipuun päiväkodissa lapsella on hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon ja vanhempia arvostetaan kasvatuskumppaneina; lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan vanhempien ja henkilökunnan välisellä yhteistyöllä. Päiväkodissa järjestetään lapsen ikätasolle sopivaa monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Leikin avulla tuetaan lapsen sosiaalisten taitojen ja luovuuden kehittymistä.

Panostamme omahoitajuuteen, pienryhmätoimintaan sekä lapsen osallisuuteen.

Omahoitajuuden merkitys korostuu hoitosuhteen alkutaipaleella, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Tähän keskitymme Postipuun päiväkodissa, varsinkin pienimpien lasten kohdalla. Varaamme aikaa harjoittelulle ja omahoitajan kotikäynnille. Toimintaa toteutetaan sekä omahoitaja- että pienryhmissä, näin toimitaan myös isompien lasten kanssa, ryhmästä riippuen.

Lasten osallisuus näkyy päiväkotimme arjessa. Lasten osallisuus on yhteistä toimintaa aikuisten kanssa; lasten tarpeiden huomioimista sekä lasten oikeutta olla osana ryhmää.
Postipuussa havainnoidaan ja kuunnellaan lapsia ja tämän dokumentoitavan tiedon pohjalta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan varhaiskasvatustoimintaa sekä esiopetusta, kasvuun ja oppimiseen liittyviä haasteita unohtamatta.

Julkaistu 30.12.2011 klo 7.44 , päivitetty 22.12.2014 klo 9.41

Aihealue:
  • Päivähoito (lapsille), 
  • Varhaiskasvatus
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet