Vallipuiston päiväkoti

Vallipuiston päiväkoti sijaitsee Leppävaaran tuntumassa Vallikallion asuinalueella. Liikenneyhteydet ovat hyvät, mikä helpottaa retkeilyä ja muuta liikkumista.

Vallipuiston päiväkodin toiminnan lähtökohtana on yksilöllinen lapsi. Jokainen lapsi huomioidaan omana itsenään ja hänen yksilöllistä kasvuaan ja kehitystään tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Työssä painottuu avoin ja rakentava yhteistyö suhteessa vanhempiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.
Toiminnan sisältö on monipuolista, arjen tasolla tapahtuvaa lapsen yksilöllisen kasvun tukemista.
Leikin merkitys korostuu lapsen yhteisöllisen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Julkaistu 28.12.2011 klo 10.14 , päivitetty 12.12.2014 klo 12.37

Aihealue:
  • Päivähoito (lapsille), 
  • Varhaiskasvatus
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet