Kotona hoitaminen

Vanhemmat hoitavat kotona

Vanhemmat voivat itse hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisän suuruus on 200 € kuukaudessa. Kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona ja Espoo-lisän hakijana on jompikumpi vanhemmista. Espoo-lisää ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa tai ostopalvelupäivähoidossa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi kaksoset tai kolmoset.

Palkattu hoitaja kotona

Palkatessaan lapsilleen hoitajan kotiin vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea (Yksityisen hoidon tuki). Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä  Espoo- lisä, joka maksetaan yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 • Halutessaan hoitajan kotiin perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Perhe ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta oman alueensa päiväkodin johtajalle (yhteystiedot alla).
 • Hoitajan tulee olla vähintään 18- ja korkeintaan 68- vuotias. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.
 • Hoitajan asuinpaikan tulee olla sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana.
 • Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä; työnantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto, päivittäinen työaika, palkan suuruus ja maksupäivä, hoidettavat lapset, työtehtävät ja irtisanomisaika. (ww.mol.fi)
 • Päiväkodin johtaja tapaa perheen/perheet ja hoitajan sekä hyväksyy henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Tapaamisessa päiväkodin johtajan tehtävänä on arvioida tulevan työntekijän soveltuvuus lastenhoitotyöhön ja valvoa, että työsopimus on tehty. Hyväksymislomakkeeseen liitetään kopio työsopimuksesta.
 • Tarvittavat lomakkeet, jotka perhe toimittaa Kelaan yksityisen hoidon tuen saamiseksi:
  • Perhe täyttää yksityisen hoidon tuen hakemuksen (Kelan lomake WH1)   
  • Hoitaja täyttää selvityksen päivähoidon tuottajasta (Kelan lomake WH2)
  • Päiväkodin johtaja täyttää ilmoituksen yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan hyväksymisestä
 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.
 • Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle. 
 • Perheellä työnantajana on mahdollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata sen oikeusrekisterikeskuksesta: oikeusrekisterikeskus@om.fi 
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja https://www.palkka.fi/ tai http://www.palkkaus.fi. Ohjeita työnantajakuluista löytyy myös osoitteista: www.hoitopaikka.net tai http://www.palkkaus.fi/Cms/Abc.

Lisätietoja:

Espoon keskuksen päivähoitopalvelut

Alueet: Haapaniemi, Bemböle, Järvenperä, Pihlajarinne, Vanhakartano
Riitta Martiskainen, Auroran päiväkoti
PL 94306, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1516

Alueet: Gumböle, Karhusuo, Kauklahti, Kirkkojärvi, Kurttila, Lakela, Mikkelä, Muurala, Nupuri, Oittaa, Siikajärvi, Vanttila
Jaana Mertaniemi, Nupurin päiväkoti
PL 82302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1538

Alueet: Kaupunginkallio, Kirstinmäki, Kuurinniitty, Suna, Suvela, Tuomarila, Ymmersta
Katariina Durczok, Kylänaukion ja Pikku Karhun päiväkodit
PL 77312, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1128

Alueet: Kalajärvi, Lahnus, Niipperi, Röylä
Pirjo Kuusisto, Pohjois-Espoon perhepäivähoito
PL 3536, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 525 2710

Espoonlahden päivähoitopalvelut

Alueet: Latokaski-Nöykkiö ja Suomenoja
Tuija Rinta-Hiiro
PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 348 7986

Alueet: Espoonlahden keskus, Kaitaa, Kivenlahti, Saunalahti ja Soukka
Pia Salin 
PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 359 2084

Leppävaaran päivähoitopalvelut

Alueet: Laaksolahti, Lippajärvi, Karakallio ja Viherlaakso
Pia Torvikoski/ Jupperin päiväkoti
PL 73302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1316

Alueet: Kilo, Leppävaaran keskus, Perkkaa, Vermo,  Mäkkylä, Lintuvaara, Vallikallio,
Painiitty ja Uusimäki
Liisa Haatainen/ Leppävaaran varhaiskasvatuspalvelut
PL 3125, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 337 4827


Matinkylä-Olarin päivähoitopalvelut

Jaana Ylilahti / Tiistilänraitin päiväkoti
PL 23212, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1118

Tapiolan päivähoitopalvelut

Arja Kukkonen/Laakakiven päiväkoti
PL 14308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 050 557 8117

Ruotsinkielinen päivähoito
Carola Backman
puh. 09 816 52357

Julkaistu 15.12.2011 klo 16.07 , päivitetty 24.5.2016 klo 7.34

Aihealue:
 • Päivähoito (lapsille)
Kohderyhmä:
 • Lapset ja perheet