Päivähoito

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

• hoitaa itse lapsiaan kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
• viedä lapset kunnalliseen päivähoitopaikkaan
• järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona).

Tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus valita lapsen ja perheen tarpeisiin soveltuva päivähoitopaikka tai muu varhaiskasvatuspalvelu, joka edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksen perustana on lapsuuden arvostaminen. Lapsen yksilöllisyys ja eri ikävaiheiden kehitystarpeet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Kerhopaikkoja vapaana alle kouluikäisille 23.9.2016
Kotihoidossa olevalla 2-5-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhossa työskentelee kaksi ammattitaitoista ohjaajaa.
Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki toimintavuonna 2016-2017 25.7.2016
Elokuun alusta alkaen Kela maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusikäisistä lapsista enintään pienintä hoitorahaa ja
tulosidonnaista hoitolisää sekä Espoo-lisän. Lue tiedotteesta Espoon tulkinta tästä päätöksestä.

Uutiset

RSS
Julkaistu 9.12.2011 klo 14.46 , päivitetty 29.6.2016 klo 14.24

Aihealue:
  • Päivähoito (lapsille)
Kohderyhmä:
  • Perheet