Kehittyvä toimintakulttuuri -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kehittyvä toimintakulttuuri -hanke jatkuu Espoon suomenkielisen opetuksen koulujen osalta kevätlukukauden 2017 ajan.

Hankkeen tarkoituksena on tukea kouluja uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä oppimisen digitarinan mukaisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Keto-hankkeen toiminnan osa-alueet

  • ICT-toiminnan kehittäminen

  • Monialaiset oppimiskokonaisuudet

  • Oppilaskunta- ja osallisuustoiminta

  • Lisäopetuksen ohjauksen kehittäminen

Miksi hanke on olemassa? 

Hanke tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista ja koulujen toimintakulttuurin kehittämistä.

Hankkeen aikana toteutetaan useita eri kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan hyvät oppimistulokset, lisätään kouluviihtyvyyttä, hyvinvointia sekä oppimisen iloa. Hanke tukee opetuksen ja oppimisen kehittämistä siten, että oppijat käyttävät entistä aktiivisemmin digiteknologiaa oppimisen tukena. Lisäksi kehitetään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua oman oppimisensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Mitä keväällä 2017 tapahtuu?

  • Koulut toteuttavat laatimansa kehittämissuunnitelman kevätlukukauden aikana koululle osoitetun resurssin mukaisesti.

Yhteystiedot: Asko Lippo asko.lippo@espoo.fi, Hanna Talola hanna.talola@espoo.fi