Joustavat oppimisen tilat -hanke

Espoo ottaa oppilaat ja opettajat, koulun muun henkilöstön sekä oppilaiden vanhemmat mukaan kehittämään tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia oppimisympäristöjä ja hyödyntää väistökouluja testialustana.


Tavoitteena on löytää joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joissa tilat tukevat oppilaille ominaisia työnteon käytäntöjä, soveltuvat niin yksilölliseen kuin ryhmätyöhön ja innostavat sekä oppilaita että opettajia oppimiseen ja työskentelemiseen uusiutuvilla tavoilla. Tavoitteena on parantaa koulussa viihtymistä, löytää oppimisen ilo sekä lisätä oppilaiden ja opettajien hyvinvointia arkipäivässä. Työssä tarkastellaan niin fyysisiä tiloja kuin digitaalisia oppimisympäristöjä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Yliopistoilta hankittava kehittämis- ja mallinnuspalvelu muodostaa oppimista ja oppimisen tiloja koskevan kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden ja eri vaiheiden tuotosten ja välitulosten kokonaisuuden. Ensivaiheessa hankkeen tuloksena syntyy koulun väistötiloissa testattuja konsepteja joustavista oppimisen tiloista. Hankekokonaisuuden lopputuloksena syntyy myös käsikirja, johon voidaan jatkossa tukeutua uusien koulutilojen rakentamisessa ja koulujen kehittämisessä.