Oman äidinkielen / ulkomailla opitun vieraan kielen ylläpito-opetukseen ilmoittaudutaan maaliskuussa

1.3.2012 klo 15.47

Espoon suomenkielisissä peruskouluissa oppilaat puhuvat 92 eri kieltä äidinkielenä. Eniten espoolaisissa peruskouluissa puhutaan vieraista kielistä somalin, venäjän, viron ja albanian kieltä. 

Espoossa järjestetään maahanmuuttajien äidinkielen opetusta noin 30 eri kielessä. Lukuvuonna 2011–2012 opetukseen osallistuu noin 2100 oppilasta. Opetus on maksutonta, mutta huoltaja vastaa matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista.


Ilmoittautuminen opetukseen
Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetukseen voivat ilmoittautua perusopetusikäiset ja esiopetusikäiset:
• oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
• oppilaat, joiden vanhemmista jompikumpi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
• ulkomailta adoptoidut oppilaat, jotka osaavat lähtömaansa kieltä.

Suomalaiset paluumuuttajat voivat ilmoittautua ulkomailla opitun vieraan kielen ylläpito-opetukseen, mikäli kyseinen kieli ei ole ko. oppilaan koulun tai opetusryhmän opetuskieli. Opetus järjestetään maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen yhteydessä.

Tällä hetkellä opetusta järjestetään seuraavissa kielissä: albania, arabia, bengali, bosnia/serbokroatia, englanti, espanja, farsi (persia)/dari, filipino, hindi, islanti, italia, japani, kantoninkiina, khmer, kreikka, kurdi, liettua, mandariinikiina, portugali, puola, ranska, saksa, somali, thai, turkki, unkari, urdu, venäjä, vietnam, viro. Uusien kielten opetus pyritään aloittamaan, mikäli opetukseen ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta.

Romanikielen ja saamen kielen opetus
Romanikieli ja saamen kieli ovat Suomessa vähemmistökielen asemassa. Romanivähemmistöön tai saamelaiseen vähemmistöön kuuluvilla oppilailla on oikeus saada romanikielen tai saamen kielen opetusta.

Opetukseen ilmoittaudutaan 1.-31.3.2012. Tällä hetkellä opetuksessa olevat oppilaat saavat ilmoittautumislomakkeen oman äidinkielen opettajalta ja koulutulokkaille lomake on lähetetty kotiosoitteeseen.

Ilmoittautumislomake löytyy täältä > 

Ilmoittautumislomake palautetaan:
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
PL 31
02070 ESPOON KAUPUNKI

31.3. jälkeen ilmoittautumisia otetaan vastaan vain Espooseen muuttaneilta oppilailta. Opetus järjestetään ylimääräisellä ajalla muiden oppituntien ulkopuolella kaksi tuntia viikossa. Opetus voi tapahtua muussakin kuin omassa koulussa. Tieto opetuspaikasta ja -ajasta lähetetään kotiin kesäkuun loppuun mennessä.