Koululykkäys (starttiopetus)

Joskus asiantuntija suosittelee lapselle perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin. Tämän ns. lykkäysvuoden tarkoituksena on antaa lapselle tukea niihin taitoihin, joihin hän tarvitsee erityistä tukea.

Lapset, joiden koulunaloitusta on myöhennetty vuodella, opiskelevat pääsääntöisesti koulujen yhteydessä toimivilla starttiluokilla. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan minäkuvaa ja itsetuntoa. Starttiluokalla harjoitellaan ryhmätyötaitoja ja itsenäistä työskentelyä pienryhmässä. Siellä opetellaan myös lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan alkeita järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti edeten. Myös leikille on aikaa. Pieni ryhmä sekä tiivis aikuisen ohjaus ja tuki antavat mahdollisuuden onnistumisiin päivittäin.

Koululykkäystä voidaan suositella lapselle, jolle kuunteleminen, kuullun ymmärtäminen tai muistaminen ei ole vielä helppoa. Lapsen voi olla vaikea keskittyä ohjeiden kuuntelemiseen ja pitkäjänteinen työskentely voi olla vielä vaikeaa. Koululykkäystä voi tarvita myös lapsi, joka tarvitsee tukea vuorovaikutustaitojen kehittymiseen tai hän voi olla arka ja vetäytyvä. Myös ryhmässä työskentelytaidot tai itsenäinen työskentely voi olla vielä vaikeaa.

Starttiopetuksessa oppilas opiskelee oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa Espoon esiopetuksen opetussuunnitelmaa mukaillen. Starttiopetus ei siis ole erityisopetusta eikä starttilapsille tehdä erityisopetuspäätöstä. Espoossa on 4 starttiluokkaa. Starttiluokat ovat Auroran, Saunalahden, Tiistilän ja Veräjäpellon kouluissa. Starttiluokalla opiskelee korkeintaan 10 oppilasta.

Starttivuoden aikana koulun oppilashuoltoryhmä ja vanhemmat yhteistyössä pohtivat lapselle parasta mahdollista koulupolkua.

Suosituksen koululykkäyksestä tekee psykologi tai lääkäri. Tämä edellyttää kehitysarvion tekemistä. Arviointiin voi hakeutua suoraan kotoa, tai sitä voidaan suositella lapsen esiopetusryhmästä.

Lausunnon saamisen jälkeen vanhemmat anovat lapselleen mahdollisuutta aloittaa koulunkäyntinsä vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti -lomakkeella. Samalla palautetaan Starttiluokkahakemus sekä mahdollinen Kuljetusavustushakemus. Lomakkeita saa tutkivalta koulupsykologilta tai Perusopetuksen lomakkeet -sivulta.

Julkaistu 4.1.2012 klo 12.24 , päivitetty 24.6.2014 klo 10.35

Aihealue:
  • Esiopetus, 
  • Varhaiskasvatus, 
  • Opetus
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet