Kasvun ja oppimisen tuki

Jos lapsellasi on todettu tuen tarve tai esiopetuksen alku mietityttää, ole yhteydessä nykyisen hoitopaikan henkilökuntaan tai puhelinneuvontaan ennen esiopetukseen hakemista. Miettikää yhdessä, mikä esiopetusryhmä olisi lapsellesi sopivin ja mitä asiakirjoja hakemuksen lisäksi tulee toimittaa.

Tehostettua tai erityistä tukea esiopetuksessa tarvitsevat lapset ovat pääsääntöisesti yhdessä toisten lasten kanssa esiopetusryhmässä tai esiluokassa. Ryhmäkokoa voidaan tarvittaessa pienentää ja lapsi voi saada ryhmäavustajan tukea.

Päiväkodeissa ja kouluissa toimii myös integroituja ryhmiä, erityisryhmiä ja -luokkia, joissa tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus voidaan toteuttaa. Näihin ryhmiin lapsi voidaan sijoittaa silloin, kun lapsen tuen tarve on todettu psykologin, lääkärin tai erikoissairaanhoidon tutkimuksissa.

On tärkeää, että lapsen tuen tarve on tiedossa esiopetuksen alkaessa, jotta tuen saannin jatkumista voidaan suunnitella lasten kuntoutustyöryhmässä. Kuntoutustyöryhmässä ovat läsnä lapsen vanhemmat, lapsen esiopettaja, konsultoiva erityislastentarhanopettaja ja mahdollisesti muita tarvittavia asiantuntijoita tai varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Kuntoutustyöryhmässä laaditaan suunnitelma tukitoimista. Varhaiskasvatuksen palvelualueella toimiva tuen järjestämisen työryhmä valmistelee ehdotuksen tukitoimista. Päätöksen tukitoimista tekee varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Kouluissa toimivien esiluokkien oppilaiden erityisen tuen tarpeita käsitellään koulun oppilashuoltoryhmässä.

Niille lapsille, jotka tarvitsevat oppimisensa tueksi erityistä tukea, tehdään erityisen tuen päätös ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman lisäksi laaditaan lapsen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjataan ne käytännön toimet ja pedagogiset ratkaisut, joiden avulla lapsi saa esiopetuksessa tarvitsemaansa erityistä tukea.

Julkaistu 4.1.2012 klo 9.17 , päivitetty 4.9.2014 klo 10.36

Aihealue:
  • Esiopetus, 
  • Varhaiskasvatus
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet