Esiopetuspaikat 2016-2017

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikat vuosittain. Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi esiopetusta järjestetään ostopalvelupäiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.