Esiopetus

Esiopetus alkaa 16.8.2016. Lukuvuoden 2016-2017 esiopetukseen ilmoittautumisaika on päättynyt.

Esiopetus on velvoittavaa

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että kouluissa 4 tuntia päivässä kello 8-13 välisenä aikana.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Lue lisää Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki toimintavuonna 2016-2017 25.7.2016
Elokuun alusta alkaen Kela maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusikäisistä lapsista enintään pienintä hoitorahaa ja
tulosidonnaista hoitolisää sekä Espoo-lisän. Lue tiedotteesta Espoon tulkinta tästä päätöksestä.

Uutiset

RSS

Liitetiedostot

Julkaistu 7.1.2014 klo 11.00 , päivitetty 28.6.2016 klo 8.52

Aihealue:
  • Esiopetus
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet