Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen on nyt alkanut. Lukuvuoden 2017-2018 esiopetukseen ilmoittautumisaika on 9.-23.1.2017.

Esiopetus alkaa 10.8.2017.

Tutustu hakuohjeisiin ja esiopetusyksiköiden tietoihin ennen kuin teet hakemuksen. Esiopetushakemus löytyy täältä.

Esiopetus on velvoittavaa

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että kouluissa 4 tuntia päivässä kello 8-13 välisenä aikana.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Lue lisää Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus