Päivähoito ja koulutus

Espoo tarjoaa koulutusmahdollisuuksia kaikenikäisille kuntalaisille ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan sekä kunnallisena että yksityisenä. Perheillä, joilla ei ole tarvetta päivähoitoon, on mahdollisuus osallistua avointen päiväkotien, asukaspuistojen ja kerhojen toimintaan.

Esiopetusta järjestetään useissa kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Espoon peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä Aalto-yliopisto tarjoavat korkealaatuista opetusta. Työväenopisto mahdollistaa itsensä kehittämisen monipuolisella kurssitarjonnalla.