Tajua mut! -toimintamalli Espoossa

Tajua mut! -toimintamalli otettiin Espoossa käyttöön maaliskuussa 2014. Toimintamalli helpottaa lasten ja nuorten tuen saantia.

Tajua mut! -toimintamallia kehitetään yhteistyössä Espoon lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa. Espoolaisia lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia koulutetaan toimintamallin ja siihen liittyvän tietojärjestelmän käyttöön. Päivitetyn listan toimijoista, jotka ovat tällä hetkellä mukana Tajua mut! -toimintamallissa Espoossa löydät täältä.

Toimintamalli on lähtöisin Hollannista, jossa sitä on kehitetty vuodesta 1998 alkaen ja jossa se on nykyisin lakisääteistä toimintaa. Suomessa mallia on ensimmäisenä kokeiltu Mikkelissä.

Tajua mut! -toimintamallin pilotointi ja käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin, Koulutuskuntayhtymä Omnian, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tavoitteena on luoda kansallinen toimintamalli.

Tajua mut! -toimintamalli perustuu lainsäädännöllisesti erityisesti nuorisolakiin ja etsivään nuorisotyöhön.

Tajua mut! -logo, pieni