Tajua mut! - Yhdessä lasten ja nuorten hyväksi

Tajua mut! logo ilman taustavihreää

Tajua mut! -toimintamallin tavoitteena on koordinoidun tuen tarjoaminen lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen. Tämä tapahtuu moniammatillista yhteistyötä tiivistämällä ja tiedonkulkua tehostamalla. Käyttämällä toimintamallia ammattilainen huolehtii, että myös muut samasta lapsesta tai nuoresta huolta kantavat ammattilaiset tulevat tietoisiksi annetusta tuesta ja voivat osallistua olemassa olevaan yhteistyöhön.

Tajua mut! -tietojärjestelmään tästä.