Vaikuttamo

Espoon nuorisovaltuusto kutsui jo viidennen kerran kaikki espoolaiset ysiluokkalaiset tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen maailmaan Espoon kulttuurikeskukseen.   

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden, suomenkielisen opetustoimen, svenska bildningstjänster ja yhteiskunnallista vaikuttamista tekevien järjestöjen kanssa. Ohjelma toteutettiin tuttuun tapaan porrastetusti kolmessa osassa kello 9-11 (kaksikielisenä), 11–13, 13–15.

Vaikuttamossa järjestöt esittelivät toimintaansa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi ohjelmassa oli puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen edustajien välinen paneelikeskustelu sekä poliittisten päättäjien välinen puheenvuoro.

Vaikuttamo2018_oranssi

Vaikuttamo tarjoaa 9.-luokkalaisille:

  • Tietoa eri poliittisista nuorisojärjestöistä
  • Uniikin tilaisuuden tutustua face-to-face eri järjestöihin
    sekä Espoon nuorisovaltuuston toimintaan
  • Vaihtelua koulupäivään
  • Erityisesti oppia ja tietoa siitä miten voi vaikuttaa!
     

Vuoden 2018 Vaikuttamon järjestöt ja tahot täsmentyvät lähiaikoina

Vaikuttamossa 2017 olivat mukana seuraavat järjestöt ja tahot:

Puoluepoliittiset nuorisojärjestöt:

SVENSK UNGDOM

Svensk Ungdom, som förkortas SU, är "SFP" Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. SU vill samla de unga krafterna och förmågorna i Svenskfinland för att bättre kunna driva deras intressen på det politiska planet. Svensk Ungdom engagerar unga mellan 14 och 29 år. Med hjälp av olika politiska medel vill SU förbättra de ungas villkor nu och i framtiden. www.su.fi

ESPOON DEMARINUORET

Espoon Demarinuoret on espoolainen nuorisojärjestö, jonka toiminta perustuu sosiaalidemokraattisiin arvoihin; solidaarisuuteen, vapauteen ja rauhaan. Painotamme toiminnassamme erityisesti yhteisöllisyyttä.

Tavoitteenamme on lisätä espoolaisten nuorten poliittista aktiivisuutta, pyrkiä vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin ja ottaa osaa kunnallispoliittisiin asioihin. Paras keino lisätä nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta on pitkäjänteinen ja systemaattinen järjestötoiminta, johon on helppo liittyä ja jossa on helppo vaikuttaa.

Konkreettisena toimintana järjestämme erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia kuten pelikerhoa, leffakerhoa, kulttuuririentoja ja leirejä. Viime vuonna järjestimme mm. vaelluksen Saana-tunturille.

Espoon Demarinuoret on aatesidonnainen, mutta uudistusmyönteinen poliittinen nuorisojärjestö. Toimimme yhteistyössä Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön, Nuorten Kotkien ja Demarinuorten liiton ja piirijärjestöjen kanssa. Tuemme aktiivisesti jäsenten osallistumista liiton tapahtumiin ja koulutuksiin. Yhdistystoiminnassa oppii paljon työelämässäkin hyödyllisiä taitoja. Meidän toimintaan on helppoa tulla mukaan!  www.espoo.demarinuoret.fi

ESPOON VIHREÄT NUORET JA OPISKELIJAT

Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry (EsViNO) toimii vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanavana Espoossa. EsViNO järjestää monenlaista toimintaa, esimerkiksi kannanottoja, tempauksia, sivistäviä illanviettoja sekä muihin puolueisiin asti ylettyviä poliittisia keskustelutilaisuuksia.

Toimimme puhtaan ympäristön, demokratian, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tavoitteenamme on tehdä äänekästä ja näkyvää politiikkaa niin kaduilla kuin kabineteissa. Katsomme myös aikuistuvan vihreän liikkeen perään, jotta se ei jämähtäisi.

Onko sinussa ainesta ottaa kantaa avarakatseisen, rohkean ja ekologisen maailman puolesta? Liity EsViNOon, ja anna äänesi kaikua!  www.espoonvihreat.fi

KESKUSTANUORET

Keskustanuoret ovat jäsenmäärältään Suomen suurin poliittinen nuorisojärjestö ja toimimme aktiivisesti ympäri Suomea ja Uudenmaan piiri on yksi aktiivisimmista. Toimintamme sisältää esimerkiksi erilaisia vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin ja paljon muuta mukavaa tekemistä. www.keskustanuoret.fi

PIRAATTINUORET

Piraatit on digitalisoituvan ajan arvoliberaali puolue. Sen agendaan kuuluvat niin yksityisyydensuoja, tasavertaiset yksilönvapaudet kuin vapaa tiedon ja kulttuurin välitys.

Mielestämme valtio ei saisi antaa etuoikeuksia tietyille yrityksille, julkisin varoin pitäisi tehdä vain kilpailutettuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteja ja opiskelussa tulisi hyödyntää yhä joustavammin teknologiaa.

Vastustamme tietojen keräämistä yksittäisen kansalaisen kulutustottumuksista, puolisosta, uskonnosta jne. rekistereihin. Jokaiselle kansalaiselle maksettava perustulo olisi yksi askel pois tästä valvonnasta. Se lisäisi valinnanvapautta ja taloutta kohentavaa ostovoimaa. Vaadimme kansanäänestyksiä päivittäiseen päätöksentekoon.
 www.pinu.fi

ESPOON KOKOOMUSNUORET

Espoon Kokoomusnuoret on aktiivisin Uudenmaan Kokoomusnuorten alaisuudessa toimivista yhdistyksistä ja järjestämmekin lähes viikottain tapahtumia. Toimintamme pohjautuu kokoomuslaisille arvoille, joista mielestämme tärkeimpiä ovat vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys sekä isänmaallisuus.

Espoon Kokoomusnuorten alaisuudessa toimii kolme paikalisyhdistystä: Espoon Nuoret Järkiporvarit, Espoon Nuoret Perinneporvarit sekä Espoon Nuoret Boheemiporvarit. Mukaan yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki 15–30-vuotiaat, jotka tuntevat kokoomuslaiset arvot omikseen.

Tapahtumamme ovat useimmiten avoimia kaikille jäsenyyteen katsomatta. Järjestämme tapahtumia laidasta laitaan, niin asiapitoisia seminaareja, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia kuin rennompia illanviettoja ja teemailtoja kuten leffailtoja tai vaikkapa energiajuomatastingeja hyvässä seurassa. www.espoonkokoomusnuoret.fi

ETELÄ- SUOMEN VASEMMISTONUORET

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry, tuttujen kesken ESVN, on yksi Vasemmistonuoret ry:n kahdeksasta piirijärjestöstä ja kattaa Helsingin lisäksi Uudenmaan. Ruohonjuuritason toimijoina piiriin kuuluu lisäksi neljä paikallisosastoa: Vantaan, Espoon, Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään Vasemmistonuoret.

ESVN:n aktiivit ovat kirjava kokoelma alle kolmekymppisiä vasemmistolaisia: amiksia, akateemisia, duunareita, työttömiä, sivareita, stevareita, kotivanhempia ja uraohjuksia. Yhdistävä linkki on vasemmistolainen maailmankatsomus sekä halu tekoihin puheen sijaan.

Jumalallisten voimien väliintuloa odotellessa ESVN pyrkii vaikuttamaan asioihin itse. Muutos ei putoa tyhjästä, se lähtee ruohonjuuritasolta. www.vasemmistonuoret.fi/?/jarjesto/etela-suomi

UUDENMAAN PERUSSUOMALAISET NUORET

Perussuomalaiset Nuoret on vuodesta 2006 toiminut kansallismielinen ja kansallisvaltiokeskeinen nuorisojärjestö, johon voi liittyä 15-35 -vuotiaat. Jäsenyys on veloitukseton ja järjestämme monenlaista toimintaa pk-seudulla.

Haluamme lisää suoraa kansanvaltaa, kuten äänestyksiä ja kansalaisaloitteita. Suomalainen työn ja yrittäjyyden pitäisi olla etusijalla kaikessa päätöksenteossa. Kieliopintojen tulisi olla valinnanvapaita kaikilla opintoasteilla. Arvostamme tervettä suomalaista kansallisidentiteettiä, jota monikulttuurisuus-ideologiat vahingoittavat.

Euroopassa itsenäisten kansallisvaltioiden välinen yhteistyö on oikea tie menestykseen, eikä liittovaltioksi muodostuva rahansiirtounioni. Haluamme jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Suomen, joka on ihmiselle hyvä. www.ps-nuoret.fi 

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTISET (KD) NUORET RY

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry edistää nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja toimintaa yhteiskunnan rakentamiseksi. Toiminnan perustana olevissa kristillisissä arvoissa korostuvat ihmisarvon kunnioittaminen, heikossa asemassa olevien puolustaminen sekä luottamus.

Kristillisdemokraattinen ideologiamme arvostaa lähimmäisyhteiskuntaa, jonka keskiössä on perhe, lähiyhteisöt ja kansalaisaktiivisuuden suurempi rooli ihmisten arjessa. Tuemme ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja ympäristöstään. KD Nuoret tekee parhaansa, jotta nuoret ja opiskelijat kuuluisivat puolueemme äänessä yhä enemmän. kdnuoret.fi


TAKSVÄRKKI

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Lue lisää: www.taksvarkki.fi


ESPOON 4 H -yhdistys

Järjestämme Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksissä lapsille ja nuorille muun muassa kerhoja, kursseja ja leirejä, sekä koulutamme nuoria erilaisiin työtehtäviin. Lue lisää: www.4hyhdistys.net


ANIMALIA

Animalia on eläinten oikeuksia edistävä kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Teemme töitä erityisesti turkiseläinten, tuotantoeläinten sekä koe-eläinten puolesta. www.animalia.fi


KANSALLINEN LASTENLIITTO

Kansallinen Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. www.lastenliitto.fi


Espoon kaupunki:

NUORISOPALVELUT / NUORI ESPOO - Espoo nuorille

Nuorisopalvelut on nuoria varten. Kuuntelemme nuoria ja mietimme yhdessä, miten voimme toteuttaa parempia, innostavampia ja vetovoimaisempia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhdessä nuorten itsensä ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Jokainen nuori on meille tärkeä kumppani.

Kivaa tekemistä nuorille

Nuorisotoimintaa toteutetaan nuorten kanssa vapaa-aikana, päihteettömästi ja turvallisesti, vastapainona arjen velvollisuuksille. Luomme mahdollisuuksia harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja kokea elämyksiä. Reagoimme nopeasti nuorten elämässä ja toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin - tiedostamme, että kiva tekeminen muuttaa muotoaan.

Kannustamme nuoria oma-aloitteisuuteen ja yritteliäisyyteen. Annamme mahdollisuuden osallistua ja kehittää palvelujamme sekä elinympäristöä. Haluamme, että espoolainen nuori voi vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Espoossa nuori osallistuu myös päätöksentekoon.

REILU ESPOO

Espoo on yksi Suomen ensimmäisistä Reilun kaupan kaupungeista. Käyttämällä Reilun kaupan tuotteita Espoo tukee kehitysmaiden viljelijöiden mahdollisuuksia tulla toimeen omalla työllään ja heidän lastensa pääsyä kouluun. Myös sinä voit vaikuttaa ostosvalinnoillasi! www.espoo.fi/reiluespoo / www.facebook.com/reiluespoo

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kaupunkisuunnittelun tavoite on tukea koko Espoon verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittämistä ja sen keskinäisten yhteyksien vahvistamista. Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus.

Parhaita voimavarojamme ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Kaupunkisuunnittelussa on leimallista eri intressien ja näkemysten yhteensovittaminen. Haemme hyvää lopputulosta osallisten usein eriävistä tavoitteista huolimatta. Puhalletaan samaan hiileen, autetaan, tuetaan, löydetään ja etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Kaupunkisuunnittelussa on siten muitakin ulottuvuuksia kuin yleis- tai asemakaavoitus. Kaupunkisuunnittelu on yhteispeliä ja ideoiden pallottelua ja kuuluu siten kaikille! www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus

KAUPUNKIPYÖRÄKOKEILU

Espoo harkitsee oman kaupunkipyöräverkoston rakentamista. Kaupunkitekniikan keskus sai asian pohdittavakseen, kun toukokuussa 2016 tehtiin valtuustoaloite kaupunkipyörien käyttöönotosta Espoossa.

Nyt selvitykset kaupunkipyörien saamisesta Espooseen ovat valmiit, ja ne esiteltiin tekniselle lautakunnalle lokakuun kokouksessa. Kaupunkipyörät voitaisiin saada laajassa mittakaavassa Espoossa käyttöön kesällä 2018. Tuolloin kaupunkiin voisi tulla yhteensä 500 kaupunkipyörää ja 50 pyöräasemaa.

Kaupunkitekniikan keskus eli KAKE esittelee pisteessä ensi kesän kaupunkipyöräkokeilua. Tule kertomaan minne sinä haluaisit kaupunkipyöräpisteen. Entä keksitkö palvelun, jossa hyödynnettäisiin kaupunkipyöräverkostoa?

TAJUA MUT!

Tutustu tarkemmin: www.espoofi/tajuamut

NUORISOVALTUUSTO

Espoon nuorisovaltuustoon kuuluu 40 aktiivista espoolaisnuorta, joita yhdistää halu vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin Espoon kaupungin päätöksenteossa. Nuva ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Espoon nuva koostuu 13-18 -vuotiaista espoolaisnuorista. www.espoo.fi/nuva


Muut yhteiskunnallisesti vaikuttavat järjestöt:

ESPOON NUORET YMPÄRISTÖN SUOJELIJAT

Espoon Nuoret ympäristönsuojelijat on Luonto-Liiton paikallisjärjestö. Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luontoharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. Luonto-Liitto on yksi harvoista koko maan kattavista ympäristöalan kansalaisjärjestöistä Suomessa. Se on ainoa, joka keskittyy nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan. Luonto-Liitto on poliittisesti sitoutumaton. Luonto-Liitto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamisen paikkoihin, sekä runsaasti asiallista tietoa. luppi.fi/eny

GREENPEACE

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa. Suomessa Greenpeace ratkaisee ilmasto- ja energiakysymyksiä ja suojelee metsiä. Näiden ympäristökysymysten parissa kampanjoimme maailmanlaajuisesti:

- Pysäytetään ilmastonmuutos
- Metsien suojelu
- Merten suojelu
- Kestävä maatalous
- Irti ydinvoimasta
- Eroon myrkyistä
- Rauha ja aseistariisunta.

Arvojamme ovat riippumattomuus sekä väkivallattomuus. Greenpeacen toimintatavat ovat tutkimus- ja kehitystyö, mielipiteisiin vaikuttaminen, keskustelu päättäjien kanssa ja väkivallaton suora toiminta.  www.greenpeace.org/finland/fi

ESPOON PARTIOTUKI RY

Espoon Partiotuki ry on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolaisten aluejärjestö, joka tukee Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella toimivia lippukuntia. EPT:n toiminta-alueella on 44 lippukuntaa. Espoon Partiotuen toiminnasta vastaa hallitus, joka koostuu 18 – 29-vuotiaista nuorista. Hallituksen apuna toimintaa järjestävät 15 – 30-vuotiaat nuoret. Partiossa nuoret pääsevät toimimaan itselleen tärkeiden asioiden parissa ja hankkimaan kokemuksia vaikuttamisesta.

KÄNNIKAPINA

Kännikapina on kaikille avointa toimintaa sen puolesta, että Suomessa on enemmän iloa ja vähemmän juomista. Kännikapina on liikettä ja asennetta, valistamista vaikuttamista. Kännikapina on osa Raittiuden Ystävät ry:n toimintaa.  www.kannikapina.fi

PLAN

Tutustu tarkemmin: plan.fi

Opiskelijajärjestöt:

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 50 000 jäsenellään Liitto on Suomen suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva opiskelijajärjestö.

Liiton tärkein tehtävä on edistää, puolustaa ja valvoa lukiolaisten etuja niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Teemme vaikuttavaa lukiopolitiikkaa niin vallan ylimmissä kabineteissa kuin kaikkein pienimmissä lukioissakin. Tässä työssä meitä auttavat 11 paikallista piirijärjestöä sekä lukioiden opiskelijakunnat. www.lukio.fi
 

SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI - OSKU ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen II-asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKU on puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. www.osku.info