Mattlidenin ruotsinkielinen koulukeskus saa asemakaavan

21.4.2017 klo 10.20

Tavoitteena on laatia asemakaava Mattlidenin koulukeskusta ja sen lähiympäristöön suunniteltua täydennysrakentamista varten. Asemakaavalla mahdollistetaan myös Länsiväylän tiesuunnitelman toteutuminen.

Suunnittelun lähtökohtana on, että Mattlidenin koulukeskus säilyy ja siirtokelpoisissa rakennuksissa oleville tiloille varataan rakennusoikeutta koulukeskuksen laajennuksessa. Tavoitteena on turvata uusien asukkaiden koulu- ja päiväkotipalvelut.

Mattlidenin koulukeskuksessa työskentelee päivittäin noin 1500 ihmistä päiväkoti-ikäisistä työväenopiston aikuisopiskelijoihin. Oppilas-lapsi-määrä on siis noin 1300 ja henkilökuntaa on vajaat 150 henkilöä. Tulevaisuudessa koulukeskuksen alueella arvioidaan työskentelevän noin 1600 henkilöä.

Alue eheytyy

Suunnittelualue muodostaa näkymäpäätteen lähestyttäessä Matinkylää Länsiväylän ja Kehä II:n suunnasta. Ratkaisuilla on siten merkitystä siihen, millaisena Matinkylä näyttäytyy ohikulkijoille ja kaupunginosaan saapuville.

Mattlidenin koulukeskuksesta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan mm. massoittelussa. Koulukeskus suunnitellaan erikseen kummassakin päävaihtoehdossa. Alueen pohjoisosaa täydennetään liikuntahallille varatulla korttelilla.

Kaupunkirakennetta eheytetään suunnittelemalla myös asuntokortteleita. Pohjoisen asuinkorttelin matalampi vaihtoehto vastaa alueen länsipuolen kerrostaloalueen mittakaavaa. Tehokkaampi vaihtoehto korkeine rakennuksineen vastaa liikenneympäristön mittakaavaa ja toimii Matinkylän koilliskulman maamerkkinä lähestyttäessä aluetta Länsiväylältä tai Kehä II:lta.

Lähellä liikenteen solmukohtaa

Suunnittelualue sijaitsee Kehä II: ja Länsiväylän liittymäalueen tuntumassa. Suuri osa Matinkylään suuntautuvasta liikenteestä käyttää suunnittelualuetta rajaavia Gräsanlaakso-katua ja Nelikkotietä. Sijainti lähellä liikenteellistä solmukohtaa edellyttää ratkaisuja, joilla turvallinen liikkuminen varmistetaan. Samalla huomioidaan melusuojauksen tarve ja ilmanlaatukysymykset. Olemassa olevat pyöräilyn ja kävelyn yhteydet säilytetään, ja niitä kehitetään Pyöräilyn verkko 2030 -periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Suunnitelmassa on huomioitu vuonna 2013 hyväksytty Länsiväylän tiesuunnitelma. Samoin on otettu huomioon lähiaikoina toteutettavat Gräsanlaakso-kadun ja sen jatkeen Matinkartanontie parantaminen, johon liittyy Nelikkotien ja Matinkartanontien kiertoliittymän parantaminen. Matinkartanontien yli on suunniteltu jalankulkua ja pyöräilyä varten Matinkartanonsilta, joka rakennetaan samassa urakassa. Parannukset lisäävät turvallisia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä Mattlidenin koulukeskukselle ja Haukilahden ja Matinkylän urheilupuiston suuntaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta, esityslista 26.4.2017

Mattlidenin koulukeskuksen hankesivut

Lisätiedot:

Aluearkkitehti Sirpa Sivonen-Rauramo, p. 050 347 5494