Luontopolut

Espoossa on kaikkiaan 13 luontopolkua, joista Espoon kaupunki ylläpitää yhdeksää. Kaupungin ylläpitämät polut sijaitsevat eri puolilla Espoota, ja ne antavat hyvän kuvan Espoon luonnon monipuolisuudesta ja monimuotoisuudesta.

Luontopolut ovat kuljettavissa tavallisissa ulkoilujalkineissa; sadekelejä lukuun ottamatta kumisaappaita ei tarvita. Kosteimpiin paikkoihin on rakennettu pitkospuut ja jyrkimmille kallio-osuuksille kulkua helpottavat portaat. Kaupungin ylläpitämät luontopolut on viitoitettu, ja reitit on merkitty joko vihreällä luontopolkunauhalla tai keltaisilla maalimerkeillä.

Muutamalle luontopolulle on julkaistu myös esite, joita voi noutaa maksutta yhteispalvelupisteistä, Espoon ympäristökeskuksesta ja Villa Elfvikin luontotalosta. Osa esitteistä löytyy sähköisessä muodossa tältä sivulta. Vanhempien esitteiden painokset ovat loppumassa eikä lisää saada. Uusia esitteitä suunnitellaan.

Espoon kaupungin luontopolut:

Finnoon luontopolku
Hanikan luontopolku
Keskuspuiston luontopolku
Laajalahden luontopolku
Oittaan luontopolku
Sorlammen luontopolku
Tremanskärrin luontopolku
Träskändan luontopolku
Luonnon helmassa -luontopolku

Muut luontopolut:

Glimsinjoen jokikävelyreitti
Hannusmetsän luontopolku
Luukkaan luontopolku
Nahkiaispolku

Espoon kaupungin luontopolut

Finnoon luontopolku

Suomenojan puhdistamon altaan ympäri kiertää noin 1,6 kilometrin pituinen luontopolku, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua alueen monipuoliseen ja runsaaseen kosteikkolinnustoon.  Finnoon vahvuus on siinä, että lintuja pääsee katsomaan todella läheltä, ja ilman kaukoputkeakin pärjää hyvin. Reitin varrella on kaksi lintutornia sekä alueen kasveista ja eläimistä kertovia opastauluja.

Polulle pääsee muun muassa parkkipaikalta, jolle ajetaan Hyljeluodontieltä, tai voimalaitoksen läheltä rantaraitin varrelta. Polkua on kunnostettu vuonna 2009 ja se on hyvin helppokulkuinen myös lastenvaunujen kanssa. Osa polun varren opastauluista on kuitenkin hävinnyt tai tuhoutunut joko ilkivallan tai rakennustöiden seurauksena. Tauluja ei ole tarkoituksenmukaista uusia enää, sillä koko Finnoon alue tulee kokemaan suuria muutoksia, kun jätevedenpuhdistamo poistetaan alueelta ja asuntorakentaminen alkaa. Itse lintulampea ympäristöineen kehitetään edelleenkin luontokohteena. Polkua ylläpitää Espoon ympäristökeskus.

Finnoon luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Merimaisema Hanikan luontopolulta, kuva Jussi Helimäki Hanikan luontopolku

Hanikan luontopolku kiertelee Suinonsalmen, Kaitalahden ja Soukansalmen välissä. Polun pituus on noin 5 kilometriä, ja sen kiertäminen kestää parisen tuntia. Hanikan seudun luonto on moni-ilmeistä: tervalepikoita, kalliomänniköitä ja näiden välissä kuusivaltaisia sekametsiä. Polku kulkee paikoin kalliopinnalla, kosteimmissa paikoissa on pitkospuut. Polku soveltuu parhaiten hyväkuntoisille ja -jalkaisille.

Polun varren 14 opastaulua kertovat mm. Kaitalahden runsaasta linnustosta, pronssikautisista hautaröykkiöistä, jääkauden jäljistä sekä metsä- ja rantamaisemista. Lintutornista pääsee tarkkailemaan Kaitalahden vesilintuja.

Reitille pääsee muun muassa Suinonsalmesta, Suvisaarentien kuntopolun pysäköintialueelta ja Alakartanontien bussipysäkeiltä.  Hanikan luontopolku -esitettä saa ympäristökeskuksesta, Villa Elfvikin luontotalosta ja yhteispalvelupisteistä. Polkua ylläpitää Espoon ympäristökeskus.

HUOM! Hanikan luontopolku on poikki Hanikan siirtolohkareen kohdalta rakennustyömaan vuoksi. Rakennustyömaan kiertävä poikkeusreitti on merkitty vihrein luontopolkunauhoin.

Hanikan luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Keskuspuiston luontopolku

Keskuspuiston 1,7 kilometrin pituinen luontopolku esittelee espoolaista metsäluontoa.Polku on suunniteltu erityisesti lapsille ja nuorille, mutta se sopii muillekin luonnosta kiinnostuneille. Polun lähtöpaikka on Olarin pururata, johon pääsee muun muassa Olarinkadun ja Ylismäentien risteyksestä lähtevää ulkoilupolkua pitkin. Polkua ylläpitää Espoon ympäristökeskus, josta saa myös Keskuspuiston luontopolkuoppaan tehtävämonisteineen.

Keskuspuiston luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Laajalahden luontopolku

Laajalahden luonnonsuojelualueella rannan tuntumassa kulkeva 2,9 kilometrin pituinen luontopolku kulkee Villa Elfvikistä Otaniemen lintutornille. Laajalahdelle kannattaa suunnata erityisesti keväällä, kun tuhatpäiset lintuparvet saapuvat lahdelle levähtämään. Lintutornista ja polulta voi tarkkailla alueen luontoa sitä häiritsemättä. Reitillä ei ole opastauluja.

Suuri osa matkasta on pitkospuupolkua. Reitti on kuljettavissa ulkoilujalkineissa, mutta märällä kelillä pitkospuut voivat olla liukkaita. Reitille pääsee Villa Elfvikistä ja Otaniemestä Konemiehentieltä. Polkua ylläpitää Metsähallituksen luontopalvelut.

Laajalahden luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Oittaan luontopolku

Oittaan luontopolku on noin 1,5 km pitkä. Se kulkee pääosin Oittaan purolaakson luonnonsuojelualueen
lähellä Oittaan ulkoilukeskusta. Metsämaastossa kiertelevä luontopolku lähtee  Oittaan kartanon päärakennuksen kupeesta. Polunvarren maasto on pääosin kuusikkoa. Bodominjärven rantametsä ja tervaleppäkorpi tuovat vaihtelua reittiin. Polun varrella on alueen luonnosta kertovia opastauluja. Polku on pääosin suhteellisen helppokulkuista metsäpolkua. Loppupään kalliorinteeseen on rakennettu portaat kulkua helpottamaan. Polkua ylläpitää Espoon liikuntapalvelut.

Oittaan luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa. 

Hiidenpesän luola 250
Sorlammen luontopolku

Sorlammen luontopolku lähtee Nuuksion ulkoilumajan parkkipaikalta Brobackasta, minne myös autot tulee jättää. Sorlammen luontopolku kiertää vaihtelevassa metsämaastossa pääosin luonnonsuojelualueella. Alueelle ovat luonteenomaisia jyrkät kalliot, niiden väliset purolaaksot ja paikoin aarnimainen havumetsä. Polun varrella pääsee kurkistamaan Sorlammen hiidenkirnuihin ja Hiidenpesän luolaan. Polun varrelle osuu myös muita mielenkiintoisia geologisia kohteita.

Polku kulkee Lajalammen purolaakson kautta Sorlammelle, kulkien Sorlammen ruhjelaaksoa pitkin etelään ja kääntyen sieltä takaisin kohti lähtöpaikkaa.

Polun varrella on viisi opastaulua. Polun pituus on noin 5 km ja sen kiertäminen kestää 1,5–2 tuntia. Sorlammen keittokatoksella voi syödä eväitä ja paistaa makkaraa. Polulla on paikoin kivikkoa, puiden juuria sekä pitkospuita, joten polku ei ole helppokulkuinen. Polkua ylläpitää Espoon liikuntapalvelut.

Sorlammen luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Tremanskärrin luontopolku

Tremanskärrin lähes 4 kilometrin mittainen luontopolku kulkee suurelta osin luonnonsuojelualueella. Luontopolun varren opastauluissa esitellään Pohjois-Espoon luontoa ja Tremanskärrin keidassuota. Reittivaihtoehtoina on myös kaksi lyhyempää polkua, joista toinen kiertää Tremanskärrin (2,8 km) ja toinen kulkee Kurkijärven (3,4 km) kautta..

Luontopolun alku- ja loppuosa kuuluvat Kalajärven kuntorataan. Kurkijärven tuntumassa sekä Tremanskärrin suolla polku kulkee pääosin pitkospuita pitkin.

Polulle pääsee parkkipaikalta, joka sijaitsee vastapäätä Pohjois-Espoon ja Kalajärven koulua Vihdintien varrella. Reitti on kuljettavissa ulkoilujalkineissa, mutta märällä kelillä pitkospuut voivat olla liukkaita. Polkua esittelevää, jo toistakymmentä vuotta vanhaa Tremanskärrin luontopolku -esitettä saa ympäristökeskuksesta. Polkua ylläpitää Espoon ympäristökeskus. 

Tremanskärrin luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Trsäskändan puutarhaa luontopolun varrella Träskändan luontopolku

Träskändan luonnonsuojelualueella Järvenperässä on kaksi noin kilometrin pituista reittiä, jotka kiertelevät vanhassa kartanopuistossa. Ne esittelevät entisajan hienostokartanon puutarhakulttuuria ja rehevää lehtoluontoa. Polun varrella esitellään nimikilvin yli 30 koti- ja ulkomaista puu- ja pensaslajia. Luontopolun opasvihkosessa kerrotaan puiston monipuolisesta puu- ja pensaslajistosta sekä kartanopuiston rakennuksista ja historiasta. Polut ovat helppokuntoisia ja soveltuvat myös lastenvaunuille. 

Polkua esittelevää, jo toistakymmentä vuotta vanhaa Träskändan luontopolku -esitettä saa ympäristökeskuksesta. Esite on vanhentunut. Polkua ylläpitää Espoon tekninen keskus.

Träskändan luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Luonnon helmassa -luontopolku

Luontopolku kulkee Villa Elfvikin ympäristössä metsässä ja ruovikossa. Reitin kuudessa opastaulussa esitellään alueen historiaa, luontoa ja Laajalahden luonnonsuojelualuetta. Luontopolun pituus on 800 metriä. Polun voi  kulkea myös pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Myös reitin varren lintutorniin pääsee pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa. Luontopolkuesitteen saa Villa Elfvikin luontotalosta.

Villa Elfvikin pihasta lähtee myös pienemmille lapsille tarkoitetut Jäniksen jäljillä -talvipolku sekä Väinö Variksen kesäpolku. Lisätietoja luontopoluista Villa Elfvikin sivuilta.

 Muut luontopolut

Glimsinjoen varrelta Glimsinjoen jokikävelyreitti

Pro Espoonjoki ry:n suunnittelema ja toteuttama  Glimsinjoen varren jokikävelyreitti kulkee noin 2 kilometrin matkan Träskändän puistosta Glimsin talomuseolle. Jokivarren metsäiseltä polulta poiketaan Ingaksessa hiekkatielle ja Turuntiellä asfaltille. Joen yli pääsee Ingaksen ja Jorvinkosken siltoja pitkin, jolloin on mahdollista oikaista Kuninkaantielle.

Jokikävelyreittiä ei ole merkitty maastoon eikä siellä ole silta- tai pitkospuurakenteita, ja kevättulvien aikaan osa polusta saattaa olla veden peitossa. Lisätietoja ja polun esite Pro Espoonjoen verkkosivuilta.

Hannusmetsän luontopolku

Espoon Hannusjärven Suojelu ry ylläpitää 3,5 kilometrin mittaista luontopolkua  Hannusjärven ja Länsiväylän välissä. Reitin varrella on kuusivaltaista kangasmetsää, karummilla kohdilla männikköä, painanteissa suolaikkuja ja Hannusjärven rannalla korpialue. Luontopolun lähistöllä on myös erilaisia geologisia kohteita. Polun varrella on alueen luonnosta kertovia opastauluja. Reitti kulkee vanhoja polkuverkostoja pitkin, mutta on paikoin vaikeakulkuinen ja sadesäällä hyvin märkä.  Luontopolku on merkitty vaikeusasteen mukaan eri väreillä ja lisäksi luontopolkunauhalla. Hannusmetsän luontopolun sijainti Espoon karttapalvelussa.

Haukkalammenpuron koski Nahkiaispolun varrella. Kuva Jussi Helimäki Luukkaan luontopolku

Helsingin kaupungin ylläpitämällä luontopolulla voi tutustua Luukkaan alueen metsäluontoon, sen hoitoon ja suojeluun sekä myös alueen paikallishistoriaan. Valittavissa on kaksi polkuvaihtoehtoa: pitempi 9 kilometrin pituinen ja lyhyempi 6 kilometrin pituinen polku. Alkumatka on molemmilla poluilla yhteinen.

Reitti on merkattu käpytunnuksella varustetuilla luontopolkuviitoilla. Kullakin kohteella on numeroitu kohdetaulu. Reitti kulkee ulkoilupolkuja pitkin ja on muutamia jyrkkiä mäkiä lukuun ottamatta helppokulkuinen. Polulle pääsee ulkoilumajana toimivalta vanhalta Luukkaan kartanolta.

Lisätietoja Luukkaan luontopoluista Helsingin kaupungin sivuilla.

Nahkiaispolku

Nahkiaispolku on 2 kilometrin pituinen rengasreitti, joka kertoo metsäluonnon ennallistamisesta Nuuksion kansallispuistossa. Reitti on merkitty käpymerkein ja sen varrella on ennallistamisesta kertovat opastaulut. Reitin alussa ja lopussa on jyrkkä mäki, mutta muuten reitti on melko tasaista. Reitillä on pitkospuita ja portaita. Reitti lähtee Haukkalammen luontotuvalta.

Nuuksion reiteistä lisää Metsähallituksen sivuilla.   

Uutiset

RSS
  • Espoossa on 37 lähdettä, joille voi tehdä retkiä myös näin talviaikana. Vinkkejä lähderetkelle saa Lähteet -sivulta, joka on juuri julkaistu Espoon verkkosivuilla.
  • Kaikille avoimessa juhlallisessa tilaisuudessa vihittiin käyttöön Keskuspuiston ensimmäinen luontoportti kun nauha porttien välistä leikattiin porttia suunnitelleiden ja valmistaneiden opiskelijoiden toimesta. Samalla julkaistiin myös Keskuspuiston uusi esite sekä paljastettiin uudet infotaulut.

Muuta aiheestaJulkaistu 8.7.2013 klo 15.26 , päivitetty 1.4.2014 klo 15.57

Aihealue:
  • Luonto- ja ulkoilureitit, 
  • Ulkoilualueet, 
  • Luonto, 
  • Ulkoilu- ja virkistysalueet, 
  • Ympäristö
Kohderyhmä:
  • Lapset ja perheet