Hakuajat ja käyttövuorojen myöntämisperusteet

Tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet
Tilojen käyttövuorojen hakeminen
Käyttövuoron peruuttaminen tai muuttaminen
Tilojen luovutusjärjestys ja käyttökorvauksien määrittely
Tilojen käytön ohjeet

Nuorisotila ja päihteet

 

NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN NUORISOPALVELUJEN TILOJEN KÄYTTÖ- JA MAKSUPERIAATTEET 1.9.2010 ALKAEN

Espoon nuorisolautakunnan hallinnassa olevat nuorisotilat: nuorisotalot, nuorisotilat, monitoimitalot, leirikeskukset ym. erityistoimitilat on tarkoitettu ensisijaisesti nuorisotoimintaan ja nuorisotyötä varten.

Nuorisotilojen luovuttamisesta muuhun kuin nuorisopalvelujen käyttöön tai nuorisopalvelujen yhteistyössä alueen järjestöjen tai muiden toimijoiden kanssa järjestämään toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan sovelletaan seuraavia nuorisolautakunnan hyväksymiä periaatteita:

Tilojen kausittaisista käyttövuoroista ja tilojen käyttökorvausten suuruudesta päättää tulosyksikön johtaja näiden ohjeiden mukaisesti. Kausittaisten päätösten jälkeen vapaiksi jäävistä vuoroista päättää tehtävään määrätty nuorisonohjaaja.

Kahden tai useamman samanarvoisen hakijan anoessa samaa käyttövuoroa, pyritään asia ensin ratkaisemaan neuvottelemalla ja sen jälkeen tarvittaessa arpomalla.


TILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN

Käyttövuorot anotaan kirjallisesti hakulomakkeilla, joita saa nuorisopalveluiden toimipisteistä, kaupungin yhteispalvelupisteistä ja nuorisopalveluiden internetsivuilta.
Käyttövuoron hakijan tulee olla täysi-ikäinen ja hakemukseen merkitään käytöstä vastaava henkilö.

Myönnetty käyttövuoro pitää sisällään myös mahdolliset tilaisuuksien valmisteluun ja jälkisiivoukseen tarvittavat ajat, eli sen ajan, jolloin tila on anojan käytettävissä.

Kattilaniemen ja Luukin leirikeskukset on varattu ensisijaisesti espoolaisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten ja -järjestöjen sekä nuorten toimintaryhmien toimintaan.

Leirikeskusten käyttövuorojen haku espoolaisille nuorisoyhdistyksille tehdään kausittain seuraavasti:
- Syyskaudelle 1.9.-31.12 hakemukset 31.3.2015 mennessä
- Kevätkaudelle 1.1.-31.5 hakemukset 30.9.2015 mennessä
- Kesäkaudelle 1.6.-31.8 hakemukset 30.11.2015 mennessä

HUOM!

Tilavaraukset voi tehdä sähköisesti ja suosittelemme järjestelmän käyttöä.
Linkki järjestelmään:

Nuorisotilojen ja leirikeskusten tilavaraus

Käyttövuorohakemuksia on saatavissa nuorisopalvelujen toimipisteistä ja yhteispalvelupisteistä.
Internetissä on käyttövuorohakemuksen tulostettava versio. www.espoo.fi/nuoriso > nuorisopalvelujen lomakkeet
Hakemukset on toimitettava määräpäivään mennessä. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Kirjaamo, Nuorisopalvelut / Leirikeskushakemukset,
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
(Käyntiosoite: Siltakatu 11.) tai Espoon yhteispalvelupisteisiin niiden aukioloaikoina. 

Muiden tilojen käyttövuorojen haku tehdään kausittain seuraavasti:
- Syys-kevätkausi 1.9.-31.5 on haettava 31.3.2015 mennessä
- Kesäkaudelle 1.6.-31.8 on haettava 30.11.2015 mennessä.

Sivun alkuun


KÄYTTÖVUORON PERUUTTAMINEN TAI MUUTTAMINEN

Leirikeskuksien (Kattilaniemi, Luukki ja Sierla) peruutukset tulee tehdä todistettavalla tavalla kesä-, heinä- ja elokuuksi myönnettyjen vuorojen osalta 30 vuorokautta ennen käyttövuoron alkamista,
muiksi ajoiksi myönnettyjen vuorojen osalta 14 vuorokautta ennen käyttövuoron alkamista.
Muiden tilojen myönnetty käyttövuoro tulee peruuttaa todistettavalla tavalla viimeistään seitsemää vuorokautta ennen käyttöpäivää.
Perusteettomasta syystä käyttämättä jätetty vuoro laskutetaan subventoimattomana.

Mikäli nuorisopalvelut tarvitsee tilaa erityisestä syystä omaan käyttöönsä, voidaan käyttövuoro peruuttaa tai muuttaa ilmoittamalla siitä varaajalle viimeistään kuukausi ennen käyttövuoroa.
Kaupunki ei korvaa edellä mainituista tai muista pakottavista syistä (vesivahinko tms.) varaajalle käyttövuoron peruuntumisesta aiheutuvia mahdollisia kuluja.
Yksittäistapauksissa nuorisotoimenjohtajalla on oikeus tehdä tästä säännöstä poikkeavia ratkaisuja painavien syiden niin vaatiessa.

Sivun alkuun

TILOJEN LUOVUTUSJÄRJESTYS JA KÄYTTÖKORVAUKSEN MÄÄRITTELY

Tilojen käytöstä päätettäessä noudatetaan seuraavaa luovutusjärjestystä.

Ryhmä 1.
Espoolaisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten ja -järjestöjen sekä nuorten toimintaryhmien toiminta. Leirikeskusten hinnoittelussa 30€ alkava vuorokausi.
- aluenuorisojärjestöt
- partiolippukunnat
- espoolaiset opiskelijajärjestöt joiden toiminta on suunnattu 18 -vuotiaille tai alle
- taiteen perusopetus nuorille
- liikuntayhdistykset joiden toiminta on suunnattu 18 -vuotiaille tai alle
- espoolaisten eläkeläisjärjestöjen toiminta
- muiden varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten espoolaisten ryhmien toiminta
- sivistystoimen muiden yksiköiden lapsille tai nuorille järjestämä toiminta


Ryhmä 2.
Muiden espoolaisten yhdistysten lapsille ja nuorille suunnattu toiminta. Leirikeskusten hinnoittelussa 75€ alkava vuorokausi.
- mikä tahansa espoolainen yhdistys joka järjestää toimintaa lapsille ja nuorille


Ryhmä 3.
Muut käyttäjät. Leirikeskusten hinnoittelussa 150€ alkava vuorokausi.
Seurakunnat, yksityiset, yritykset, kaupungin muut tulosyksiköt, ulkopaikkakuntalaiset 300€ alkava vuorokausi
- muu kulttuuritoiminta
- äiti-lapsi -kerhot (perhekahvilat)
- muu yhteisöllisyyttä tukeva toiminta
- muu liikunta ja urheilutoiminta
- Omnia
- oppilaitokset
- espoolaiset opiskelijajärjestöt joiden toiminta on suunnattu yli 18 -vuotiaille (esim. erilaiset killat)
- kaupungin muut tulosyksiköt, alv 0%
- maksulliset tilaisuudet, esim. esitykset, myyjäiset.
- seurakunnat
- yksityiset käyttäjät
- ulkopaikkakuntalaiset
- yritykset

Leirikeskusten hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Muiden tilojen käyttövuorohinnat löytyvät nuorisopalveluiden internetsivulta.

Sivun alkuun


TILOJEN KÄYTÖN OHJEET

Tilojen käyttäjä vastaa siitä, että käyttövuoron aikana vallitsee järjestys sekä siitä, että tiloja ja välineitä käytetään asianmukaisesti ja noudatetaan mahdollisia tilakohtaisia erityisohjeita.
Mikäli tilaa on käytetty ohjeiden vastaisesti, voi käyttövuoron myöntäjä asettaa käyttäjän tilapäiseen käyttökieltoon.
Käyttövuoron saaja on velvollinen korvaamaan tilassa aiheuttamansa vahingot.

Käyttövuoroanomuksessa mainitun vastuuhenkilön tehtävänä on:

1. Tutustua tilan turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja vastata siitä, että niitä noudatetaan

2. Toimia yhteistyössä tilan mahdollisen henkilökunnan kanssa

3. Huolehtia, että järjestys säilyy käyttövuoron aikana

4. Huolehtia siitä, että myönnettyjä käyttöaikoja noudatetaan

5. Huolehtia siitä, että varatuissa tiloissa ei oleskele ulkopuolisia henkilöitä

6. Ilmoittaa tilassa mahdollisesti sattuneesta vahingosta nuorisopalvelujen henkilökunnalle

7. Tarkastaa ennen tilasta poistumistaan tilan kunto, sähkölaitteet, ikkunat ja ovet ja huolehtia, ettei tilaan jää ketään

8. Kytkeä mahdollinen hälytin päälle.

Tilojen käyttöön liittyvät käytännön asiat on sovittava hyvissä ajoin tilojen henkilökunnan kanssa ennen sovittua käyttövuoroa

Sivun alkuun

NUORISOTILA JA PÄIHTEET

Päihdyttävien aineiden tuominen nuorisotilaan tai sen alueelle ja niiden käyttäminen on ehdottomasti kielletty silloin, kun kyseessä on alle 18-vuotiaille suunnattu tilaisuus tai tila, jonka välittömässä läheisyydessä on samanaikaisesti alle 18-vuotiaita nuoria.

Leirikeskuksien alueella ja tiloissa päihdyttävien aineiden käyttö on kokonaan kielletty.

Sivun alkuun

Julkaistu 5.1.2012 klo 15.08 , päivitetty 28.5.2015 klo 14.44

Aihealue:
  • Leirikeskukset, 
  • Nuorisotilat, 
  • Nuorisotyö, 
  • Vapaaehtoistoiminta, 
  • Nuoriso
Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat, 
  • Lapset ja perheet, 
  • Nuoret, 
  • Yhdistykset ja seurat, 
  • Yrittäjät ja yritykset