Tutkimushanke

Tietoa kulttuuripalveluiden kehittämiseen

Espoon kulttuuripalveluita ja kaupungin kulttuuriprofiilia tutkitaan kaksivuotisessa hankkeessa, joka käynnistyy vuoden 2018 alussa. Tutkimuksen toteuttaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • kartoittaa kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa

  • arvioida KulttuuriEspoo2030-strategian tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia

  • esittää johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa

Tutkimuksen tuloksena syntyy laaja tietopohja Espoon kulttuuripalveluista kaupungin kehittämisen ja strategiatyön tueksi. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tulevaisuuden ratkaisuja siihen, kuinka kulttuuri voi yhä vahvemmin olla läsnä koko kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa ja asukkaiden arjessa.

Hankkeesta tiedotetaan laajemmin tammikuussa 2018. Tutkimustyön tuloksista kerrotaan tällä sivulla sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.cupore.fi. Tutkimushanketta koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti hankkeen tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva Cuporesta.

Yhteystiedot

Tutkija, tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
p. 050 3021414, anna.kanerva@cupore.fi

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 8255074, susanna.tommila@espoo.fi

Erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 8271080

KulttuuriEspoo 2030 -julkaisu verkossa