Kulttuuri- ja liikuntapolku peruskoululaisille

KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku johdattaa espoolaiset peruskoululaiset kotikaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonnan sekä kirjastopalveluiden pariin. KULPS! on peruskoululuokille maksuton osa opetusta ja kulttuuri- ja liikuntakasvatukseen väline.  Elämykselliset oppimisympäristöt, uudet kokemukset sekä itse tekeminen ja tutkiminen tukevat ja vahvistavat oppimista. 

Kulttuuripolku

Kulttuuripolulla vieraillaan museoissa, konserteissa, elokuvissa ja näyttämötaiteen esityksissä tai tehdään itse työpajoissa draamaa, musiikkia, kuvataidetta, arkkitehtuuria ja paljon muuta. Mukana on 30 kulttuuritoimijaa. Kulttuuripolku tarjoaa koululaisille elämyksiä ja kokemuksia sekä mahdollisuuksia omaan luovaan toimintaan ja elinikäisen kulttuurisuhteen luomiseen. 

Kirjastopolku

Kirjastopolku tutustuttaa oppilaat tiedonhaun menetelmiin, tarjoaa kiinnostavia kirjailijavierailuja sekä erilaisia työpajoja sanataiteesta kirjatrailerin tekemiseen. Kirjastossa kasvaa taito kertoa omaa ja ymmärtää toisen tarinaa. Oman opettajan kanssa tehdyillä kirjastokäynneillä on kauas kannatteleva merkitys.

Liikuntapolku

Liikuntapolulla tutustutaan eri liikuntalajeihin ja -paikkoihin. Valtava lajikirjo luo mahdollisuuden tutustua myös aivan uusiin, muuten ehkä vaikeasti saavutettaviin liikuntalajeihin. Jokaiselle koululaiselle löytyy laji, joka tuottaa iloa ja onnistumisen tunteita. Positiivinen kosketus liikuntaan voi laajentaa oppilaiden kokemusta liikunnan mahdollisuuksista ja tukea harrastuksen löytämistä.

Lisätietoa kouluille Fronterissa www.fronter.com/espoo tai eMappenissa emappen.esbo.fi

kulps kirjastopolku sellon kirjastossa syksy 2015